Diamond

 

 

Podvozek diamond

stavebnice oWo

Skříně vozů jsou zhotoveny z čiré pryskyřice. Odpadá tím práce s pilováním oken, značně to ale komplikuje fotografování surových odlitků. Aby byly na připojených obrázcích patrné alespoň nějaké detaily, musel jsem sáhnout k velmi tvrdému nastavení kontrastu a dalších parametrů snímků, zaměřil jsem se spíše na prokreslení detailů a neohlížel se na posun barev (určitě se to dá vyfotit lépe, ale nechtěl jsem se s tím příliš zabývat).


Skříně pro třívozovou jednotku.


Ke každé vozové skříni pantografu dostanete také odlitky dveří, střední části interiéru a břicha skříně. Masky pensylvánských podvozků získáte ze sortimentu oWo.


Detail obou konců motorového vozu.


Detail motorového vozu (vzadu) a vloženého vozu (vpředu).

nahoru
Nárazníky
Doplňky
Obrázky
Diamond
Ceník oWo

 

 

Home ] Nárazníky ] Doplňky ] Obrázky ] [ Diamond ] Ceník oWo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.