nový tunel

 

 

Nový třebovický tunel a zářez


Vrcholový úsek po odtěžení zeminy mezi stěnami před betonáží pevné jízdní dráhy. V pozadí „portál“ budoucího zakrytého úseku. Foto Aleš Filip, 27.3.2005.


Vrcholový úsek stoupání od Rudoltic , napravo začíná budoucí krytý zářez. Foto Aleš Filip, 27.3.2005.

Ještě více fotografií

Čištění dna zářezu a příprava k betonáži směrem k Třebovicím.

27.3.2005

Aleš Filip

Začátek vrcholového zářezu s budovanou pevnou jízdní dráhou od Třebovic.

15.4.2005

Aleš Filip

Betonáž dna zářezu.

15.4.2005

Aleš Filip

Na začátku budoucí kryté části ještě není odtěžena zemina - je to místo křížení se starým tunelem. Všude vzlíná množství vody.

15.4.2005

Aleš Filip

Stejné místo, pohled z opačné strany, od Rudoltic.

15.4.2005

Aleš Filip

Betonáž a izolace zářezu postupující od Rudoltic, pohled k Třebovicím.

15.4.2005

Aleš Filip

Budoucí zářez ve směru od Rudoltic už získává tvar.

 

Aleš Filip

Totéž místo, o něco později.

2.6.2005

Petr Litomyský

Zde se nový vrcholový úsek přimyká k dosavadní trase mimo tunel.

2.6.2005

Petr Litomyský

Jen o kousek dále.

2.6.2005

Petr Litomyský

nahoru
trať u Třebovic
starý tunel
nový tunel
viadukt
trať u Rudoltic

 

 

Home ] trať u Třebovic ] starý tunel ] [ nový tunel ] viadukt ] trať u Rudoltic ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.