Peco

 

 

Kolejivo Peco pro velikost H0e

modelová velikost H0e, měřítko 1 : 87, rozchod 9 mm

Úzkorozchodné kolejivo Peco používá 2 mm vysoké kolejnice typu IL-4 (stejné jako u kolejiva N s vyššími kolejnicemi) a vyrábí se pouze v provedení s dřevěnými pražci.

Vyrábí se dvě provedení tvarovatelné koleje, lišící se vzhledem pražců, výhybky (pravá a levá s úhlem odbočení 19.5° a symetrická 22.5°), dále malá točnice a zarážedlo z pražců. Příslušné kolejnicové spojky jsou Peco SL-310 a SL-311, přestavníky a další příslušenství k výhybkám jsou stejné jako u ostatních rozchodů.

Peco vyrábí pro velikost H0e ještě vlastní typ spřáhla (Peco GR-101) a k němu také příslušný rozpojovač.


Tvarovatelná kolej Peco SL-400 s nepravidelnými pražci.

tvarovatelné koleje

Peco vyrábí dvě provedení tvarovatelné koleje. Starší a známější kolej Peco SL-400 má pražce nepravidelné, novější (v roce 2009 uvedená) kolej Peco SL-404 je má pravidelné.

Kolej Peco SL-400 s nepravidelnými pražci je určena spíše pro průmyslové a polní dráhy, jako jsou lomy, cihelny, doly atd. Má malá upevňovadla bez detailů. Pražce mají nestejnou délku, jsou mírně nepravidelně rozmístěny (rozteč kolísá cca od 7.5 do 9.5 mm) a některé jsou dokonce mírně šikmo. Nejnápadnější jsou ovšem okousané konce většiny pražců. Tady to výrobce trochu přehnal, takhle šíleně nevypadají ani nejshnilejší úseky kozích drah a tento detail tak trochu posouvá kolej SL-400 do světa "fantasy". Takto si představují kolej železniční romantici.

Modeláři ale nakonec přiměli firmu Peco k výrobě dalšího typu tvarovatelné koleje H0e. Kolej Peco SL-404 se prodává od poloviny roku 2009, má pravidelné pražce a je určena spíše pro veřejné úzkorozchodné dráhy s pravidelnou dopravou. Má upevňovadla s podkladnicemi a s naznačenými hlavami šroubů. Pražce jsou rozmístěny pravidelně, jsou všechny stejně dlouhé (19.8 mm, to je 1720 mm skutečných) a jsou všechny kolmo k ose koleje. Konce pražců jsou rovné a vzájemně perfektně zařezávají. Kolej na první pohled působí reálněji, ale při podrobnější prohlídce je zase až trochu moc pravidelná, prostě taková německá.

kolej

délka koleje [mm]

pražce

skutečná rozteč pražců [mm]

tvar

počet

průměrná rozteč [mm]

SL-400

914

nepravidelné

103

8.9

772

SL-404

914

pravidelné

120

7.6

663

Ideální by byla kolej někde napůl cesty mezi oběma provedeními. S pražci ne docela pravidelnými, ale rozhodně ne roztřepanými. Některé pražce by mohly být na konci uříznuty trochu šikmo a jejich konce by rozhodně neměly dokonale zařezávat. Upevňovadla bych volil raději bez detailů, než přehnaná. Oběma kolejím by prospělo jemnější rytí struktury dřeva.

Přes uvedené výtky jsou to dobré koleje, které najdou uplatnění na úzkorozchodných kolejištích H0e. Většinou bych dával přednost pravidelnému typu SL-404, ale nevyhýbal bych se úplně ani použití koleje nepravidelné. Ostatně, nechcete-li si koleje skládat podomácku sami, nic moc lepšího stejně nenajdete. A navíc na mnoha drahách nejsou pražce pod nánosy těžených surovin a vegetace (živé i tlející) ani moc vidět.


Porovnání kolejí SL-400 (dole) a SL-404 (nahoře).


Tvarovatelná kolej Peco SL-404 s pravidelnými pražci.


Porovnání upevňovadel kolejí SL-400 (vlevo) a SL-404 (vpravo). Kolej SL-404 má sice více detailů (podkladnice, šrouby), ty jsou ale rozměrově nadsazeny (např. podkladnice má skutečné rozměry cca 175 x 380 mm) a tak působí věrohodněji zjednodušené upevnění SL-400.

výhybky

Peco vyrábí výhybku pravou a levou s úhlem odbočení 19.5° a symetrickou s úhlem odbočení 22.5°. Podrobnosti o výhybkách někdy příště, až si někdo nějakou objedná.

Aktuální nabídku kolejiva Peco pro velikost H0e najdete v příslušném ceníku, samostatné kolejnice mají ceník vlastní.

nahoru

Ceník Peco H0e

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.