Spřáhla M-M

 

 

Spřáhla Magne-Matic pro velká měřítka

výrobky Kadee

Kadee vyrábí pro velká měřítka dvě rozměrově blízké řady spřáhel. Spřáhla určená pro velikost 1 jsou menší, spřáhla určená pro velikost IIm (G) větší (viz obrázek). Obě výrobní řady mají částečně společnou součástkovou základnu (některé typy spřáhlových skříní atd.) a jsou do jisté míry zaměnitelné. Jak již bylo naznačeno na stránce o velkých měřítkách, situace na rozchodu 45 mm je poněkud složitější a platí to i v oboru spřáhel. Někteří modeláři pracující ve velikosti 1 raději používají větší spřáhla (zejména pokud provozují zahradní dráhu, kde jsou častější poruchy geometrie koleje a větší spřáhlo jim přináší vyšší odolnost proti nechtěnému rozpojení). Jiní modeláři volí raději menší, méně nápadná spřáhla i ve větším měřítku. A pak je tu skupina mašinkářů, kteří jezdí po jedněch kolejích se směsí vozidel obou měřítek a pochopitelně je chtějí navzájem spojovat. V neposlední řadě má význam i to, že běžné americké měřítko 1 : 29 je skoro uprostřed mezi měřítkem spřáhel 1 (1 : 32) a spřáhel IIm (G) - (1 : 24).

Nasazení spřáhel Magne-Matic ve velkých měřítkách tedy začíná rozhodnutím, kterou velikost spřáhel zvolit.


Porovnání rozměrů spřáhel pro velikosti 1 a IIm. V případě spřáhel IIm jsou na obrázku spřáhla starší generace. Půdorysné rozměry hlavy spřáhel nové generace jsou ale skoro stejné (a osa spřáhla zůstává pochopitelně beze změn). Původní obrázek Kadee je upravený do češtiny.

Základní volbou je držet se měřítka. Spřáhla pro velikost 1 jsou vyrobena v měřítku 1 : 32. (Přestože většina výrobců v USA pracuje v posunutém měřítku 1 : 29, Kadee udává u těchto spřáhel skutečně tuto "správnou" a "naši" hodnotu 1 : 32.) Spřáhla se přednostně používají pro modely měřítek 1 : 29 až 1 : 32. Podrobnější popis těchto spřáhel jsem zatím nezpracoval.

Spřáhla pro velikost IIm (G) jsou vyrobena v měřítku 1 : 24 (zatímco normalizované zmenšení velikosti IIm je 1 : 22.5). Tato spřáhla se přednostně používají pro modely měřítek 1 : 24 a 1 : 22.5. Podrobnější popis této řady spřáhel najdete zde.

Hlava spřáhel v obou velikostech rozměrově odpovídá správně modelově zmenšenému spřáhlu typu E (podle AAR) skutečných železnic. Na rozdíl od menších měřítek není velikost spřáhel nadsazená. Dokladem toho je i skutečnost, že při nástupu nových, modelovějších spřáhel pro velikost IIm (G) byl upraven pouze tvar spřáhel, zatímco hlavní vnější rozměry měněny nebyly (na rozdíl od podobného procesu ve velikosti H0).

Ještě je třeba připomenout obecné pravidlo, že spřáhla Magne-Matic sousedních modelových velikostí lze navzájem spojit. Platí to i zde a v případě nouze lze tedy spřáhla velikostí 1 a IIm spojovat bez úprav. Vzhledem k tomu, že rozdíl výšek os spřáhel je jenom 1.6 mm, bude takové spojení na dobrých kolejích celkem spolehlivě držet (ale bude to samozřejmě provozně podstatně horší než v případě dodržení jednotných spřáhlech).


Podobné srovnání ve fotografickém provedení. Spřáhlo velikosti 1 (Kadee 820) je nahoře, pod ním staré provedení spřáhla IIm (Kadee 830), úplně dole je (oproti předchozímu obrázku navíc) spřáhlo IIm nové generace (Kadee 900).


Další srovnání velikosti spřáhel 1 a IIm (v případě spřáhel IIm je jedno ze spřáhel starého provedení a druhé je v novém provedení).


A ještě jednou, tentokrát i se spřáhlovými skříněmi. V případě standardních spřáhel (základní provedení), která jsou na snímku, má každá z modelových velikostí vlastní spřáhlovou skříň s odlišnými rozměry. Vlevo spřáhlo Kadee 830, vpravo spřáhlo Kadee 820. U některých jiných provedení spřáhel používají obě modelové velikosti stejnou spřáhlovou skříň.

Aktuální nabídka spřáhel je patrná z ceníku Kadee.

nahoru
Rozchod 45 mm
Spřáhla M-M
Koleje Peco
Oplen Ja

Spřáhla IIm (G)

 

 

Home ] Rozchod 45 mm ] [ Spřáhla M-M ] Koleje Peco ] Oplen Ja ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.