g
Podložky

 

 

Řezací podložky

obecně

Řezací pracovní podložky, donedávna téměř neznámá vymoženost, se rychle stávají nezbytným vybavením každé (nejen modelářské) dílny. Jsou navrženy hlavně s ohledem na řezání (ať už skalpelem, rotačním, nebo jiným nožem), ale poslouží i pro mnohé další práce. Podložky se vyrábějí z vrstveného plastu (většinou PVC), přičemž jednotlivé vrstvy mají různé vlastnosti. Nejdůležitější je povrchová vrstva, která musí odolávat opakovanému naříznutí (při řezání na podložce samozřejmě běžně prořezáváme dělený materiál až do podložky). Vrstva vyrobená z měkčeného PVC uzavírá hned za nožem řez, takže podložka vypadá dlouho jako netknutá (samozřejmě ale nevydrží navěky). Střední vrstva je nosná a bývá zhotovena z pevnějšího plastu.


Podložky Modelcraft jsou dostupné ve formátech A1 až A5.

výrobky Modelcraft

Řezací podložky Modelcraft jsou trojvrstvé, 3 mm silné. Modrá povrchová vrstva má (kromě toho, že uzavírá řez po skalpelu) i další důležité vlastnosti. Její povrch je sice hladký, ale přitom dostatečně přilnavý, aby např. papír položený na podložce při řezání neujel nekontrolovaně do strany. Podložky lze používat oboustranně, ale jen lícová strana je potištěna pravoúhlou centimetrovou sítí. Pravoúhlá síť je navíc doplněna několika čárami skloněnými pod nejběžnějšími úhly - 45° a 60/30°. Na rubu podložek je modrá plocha bez potisku. Nosná střední vrstva je bílá.

Podložky Modelcraft tak přinášejí hned několik výhod. Šetří ostří řezacích nástrojů a prodlužují životnost čepelí, zvyšují přesnost řezání a v neposlední řadě zlepšují pracovní podmínky.

Podložky jsou dostupné v ucelené řadě velikostí, jejich rozměry přibližně odpovídají normalizovaným formátům A1 až A5 (resp. A6 - podrobněji v tabulce níže). Tuto základní řadu navíc rozšiřuje otočná řezací podložka čtvercového formátu (popis níže).

Podložky Modelcraft jsou potištěné metrickou sítí (s roztečí 1 cm) a jsou tak pro naše podmínky vhodnější, než podložky některých jiných značek (včetně Proedge), které používají síť palcovou resp. smíšenou.


Detail okraje podložky ukazuje uspořádání jednotlivých vrstev. Bílá střední vrstva je nosná. Celková tloušťka podložky je 3 mm.


Podložka A4 - mezi modeláři asi nejoblíbenější formát. Na podložce leží skalpel č.1. Dva z nejběžnějších nástrojů se budou na modelářských stolcích často setkávat.

přehled dostupných formátů:

(Zde je jen přehled velikostí, ceny jsou v ceníku Modelcraft.)

číslo katalogu

jmenovitý formát

celkový formát podložky

rozsah centimetrové sítě

poznámka

PKN6001

A1

900 x 600 mm

880 x 580 mm

 

PKN6002

A2

600 x 450 mm

580 x 430 mm

 

PKN6003

A3

450 x 300 mm

430 x 280 mm

 

PKN6004

A4

300 x 220 mm

280 x 200 mm

 

PKN6005

A5

230 x 160 mm

210 x 140 mm

 

-

A6

cca 145 x 105 mm

140 x 100 mm

pouze v sadě PTK1009, samostatně neprodejná

PKN8008

(čtverec)

315 x 315 mm

300 x 300 mm

otočná

Velikosti základní řady podložek jsou odvozeny od normalizovaných formátů řady A, ale jejich rozměry jsou upraveny na celé centimetry. Nejoblíbenější jsou podložky formátu A4. Formát A5 se na první pohled zdá být už příliš malý, ale protože jsou rozměry podložky zaokrouhleny nahoru, výsledek je na malé modely velmi dobře použitelný. Úplně nejmenší podložka A6 se prodává jen v sadě PTK1009. Největší podložky (A1 a A2) se uplatní spíše mimo modelářství. Posílání jednotlivých podložek těchto velkých formátů je trochu problematické (z důvodu zabalení), takže je objednávejte s rozvahou.


Podložka formátu A1 je v nabídce Modelcraft největší..

obecné zásady:

Řezací podložku při práci pokládejte na rovnou plochu, dbejte aby pod ní nezůstaly žádné předměty (ani drobky a piliny). Pokud ji neponecháváte trvale na pracovním stole, odkládejte ji tak, aby mohla zůstat rovná. Nepokoušejte se ji rozhodně svinovat do role, nebo překládat. Podložku je možné omývat vodou, použití čistidel se nedoporučuje.

Na podložku nepokládejte horké předměty (např. rozpálenou pájku), ani ji nepolévejte horkou vodou.

Po rozbalení se může stát, že podložka nepříjemně umělohmotně smrdí. Na vině je patrně ono měkčené PVC, znáte to i z mnohých jiných výrobků. Doporučuji podložku nechat pár dní vysmrdět na místě, kde to nebude vadit, pak už by mělo být vše v pořádku.


Detail pravoúhlé centimetrové sítě. Na podložce je pro srovnání opět umístěn skalpel č.1.

otočná řezací podložka

Zvláštní místo v nabídce řezacích podložek Modelcraft zaujímá čtvercová otočná podložka. Základní vlastnosti a využití jsou stejné jako u podložek obdélníkových, ale kromě toho přináší podložka další možnosti navíc.


Otočná řezací podložka. Zpod natočené horní desky vykukuje bílá spodní deska v základní poloze.

Při prvním pohledu shora vypadá čtvercová podložka až na použitý formát stejně jako podložky obdélníkové, ale je řešená odlišně. Sestává ze dvou samostatných desek položených na sobě a spojených plochým plastovým čepem velkého průměru (cca 80 mm). Čep umožňuje otáčet horní deskou, zatímco spodní zůstává bez pohybu na stole. Střed otáčení je uprostřed desky a je vyznačen v centimetrové síti na povrchu podložky. Otočením plochého čepu vzhůru nohama je možné otáčení zablokovat a podložku používat jako pevnou. Celková tloušťka podložky (přes obě desky) je 6 mm. Podložku je možné natočit o libovolný úhel a je možno s ní otáčet libovolněkrát dokola.

Horní deska má lícovou modrou samouzavírací vrstvu s centimetrovým rastrem. Ten je doplněn (kromě standardních šikmých čar) ještě o několik kružnic a je na něm vyznačený také střed otáčení. Pod modrou vrstvou je bílá nosná vrstva a pod ní je ještě další vrstva ve které je vyseknutý tvarový zámek do kterého zapadá otočný čep. Tloušťka horní desky je 3.2 mm. Spodní plocha horní desky je hladká, aby dobře klouzala po dolní desce při otáčení.

Dolní deska má na spodní straně mechovou vrstvu takže velmi dobře přilne k podkladu (pracovnímu stolu) a nemá tendenci se otáčet spolu s horní deskou). Uprostřed dolní desky je přes celou její tloušťku vyseknutý otvor pro otočný čep. Čep je do desky volně vložen, ale může se podle potřeby k dolní desce přilepit (viz níže).

Jak z výše uvedeného vyplývá, otočná podložka sice není oboustranná, ale oproti oboustranným podložkám má tu výhodu, že lépe přilne k podkladu. U otočné desky zvlášť záleží na rovinnosti podkladu. V případě nerovností může plochý čep vypadávat a horní deskou pak nelze řádně otáčet. Špína se také nesmí dostat mezi obě desky, drhlo by to. Při práci s rotačním objektem je důležité umístit jeho osu přesně na střed otáčení. Pokud desku používáte jen jedním způsobem (buď jen jako otočnou, nebo jen jako pevnou), je vhodné nějak zajistit otočný čep v příslušné poloze. Úplně stačí přelepit ho zespodu lepící páskou (takto zajištěná ostatně podložka přichází od výrobce).

Otočná podložka se hodí nejenom na řezání, ale také k celé řadě dalších úloh. Klasickým příkladem je zdobení nějakého rotačního předmětu - malování talíře, hrnku, vázy, džbánku...


Centimetrová síť na otočné podložce je doplněná nejen šikmými čárami, ale také kružnicemi. Na obrázku jsou také dva z nejběžnějších nástrojů, které přicházejí v úvahu k použití spolu s podložkou - skalpely č.1 a 2.


Otočná podložka je složená ze dvou desek. Ve spodní desce (vlevo) je vložen plochý otočný čep (černý). Výstupky po stranách čepu umožňují zajistit desku proti otáčení (otočením čepu vzhůru nohama). Vpravo je horní deska při pohledu zespodu. V její dolní vrstvě je vyseknutý tvarový otvor, do kterého zapadá otočný čep.


Plochý otočný čep zapadá do tvarového vybrání ve spodní straně horní desky.


Dolní deska má zespodu mechový povrch. Otočný čep prochází dolní deskou skrz naskrz. Na snímku je čep zalepený páskou v poloze umožňující otáčení podložky.


Takto se rotační podložka prodává.

Aktuální nabídku najdete v ceníku nástrojů Modelcraft.

nahoru
Podložky
Řezák na desky
Pilkové skalpely
Výstružníky
Kleště Xuron
Sada plastikáře
Sady Rotacraft
Ceník Modelcraft

 

 

Home ] [ Podložky ] Řezák na desky ] Pilkové skalpely ] Výstružníky ] Kleště Xuron ] Sada plastikáře ] Sady Rotacraft ] Ceník Modelcraft ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.