g
Výstružníky

 

 

Hodinářské výstružníky

obecně

Výstružníky jsou nástroje pro přesné opracování nahrubo vyvrtaných otvorů. Vrtáním totiž nelze dosáhnout vysoké přesnosti a pro vrtání tenkých plechů to platí dvojnásob - vyvrtaný otvor se často podobá spíše zaoblenému trojúhelníku, než kružnici. Při větší požadované přesnosti se proto nejdříve vyvrtá otvor menšího průměru a ten se potom načisto opracuje výstružníkem.

V modelářské praxi pracujeme s výstružníky hodinářskými, které se ve svém typickém provedení poněkud liší od běžných strojírenských výstružníků. Jsou ruční, pětibřité s přímými řeznými hranami a s průřezem pravidelného pětiúhelníku, mírně konické. Opracovaný otvor je tedy mírně kuželovitý. Protože většinou pracujeme s tenkými plechy (s tloušťkou nejvýše do několika málo mm) je kuželovitost vystružených otvorů zanedbatelná. Jinými běžně dostupnými nástroji válcový otvor srovnatelné přesnosti nevyrobíte. Kuželovitost nástroje se ale v některých zvláštních aplikacích využívá - např. v případě děr pro kolíky.


Detail pětibřitého hodinářského výstružníku. Špička je zbroušena do kuželu pro snazší nasunutí do obráběného otvoru. Pracovní část je pětiboká, na obrázku (který je hodně zvětšený) jsou dokonce vidět stopy po broušení nástroje. Kuželovitost je tak malá (zde 1 : 100), že na fotografii ani není vidět.

Hodinářský výstružník je nezastupitelným nástrojem při stavbě modelových mechanismů, pohonů a pojezdů, kde má podobné využití jako při stavbě hodinových strojků. Opracováváme s ním otvory určené jako kluzná ložiska, případně díry pro lícovaná spojení.

Nejčastější využití je ale méně vznešené a spočívá ve zvětšování drobných otvorů na požadovanou velikost. Např. když připevňujete na nějaký model madlo vedle dveří. Madlo je z drátu, otvory vyvrtané pro jeho připevnění jsou napřed příliš malé a když vezmete vrták nejbližší další velikosti, tak to pravděpodobně zase nebude ono a po tom všem zdlouhavém přendávání vrtáků bude nakonec výsledkem, že otvory budou zas pro změnu příliš veliké. S výstružníkem lze předvrtaný otvor zvětšovat plynule na libovolnou hodnotu, po opatrném "odladění" první díry už můžete další otvory stejného průměru dělat rychleji, když si zapamatujete (příp. označíte např. fixou) jak hluboko je třeba výstružník zasunout. V měkkých materiálech, jako jsou tenké plastové desky, lze postupovat i bez předvrtání, výchozí otvor stačí propíchnout nějakou jehlou (ať už za studena, nebo zatepla).

Větší výstružník se ve vedlejší roli uplatní i pro začišťování pohledových otvorů - aby ta díra nevypadala tak blbě šišatě. Díry opracované výstružníkem mají zkrátka přesnější rozměr (průměr) i tvar (kruh).


Příklad použití hodinářského výstružníku v modelářství (foto Modelcraft).

výrobky Modelcraft

sady pětibřitých výstružníků

Modelcraft dodává hodinářské výstružníky menších průměrů v sadách po šesti kusech, každá ze sad pokrývá určité rozmezí průměrů (viz v tabulce). Každý z nástrojů v sadě je jinak velký a (s určitým přesahem) na sebe co do velikosti navazují, aby pokryly deklarovaný rozsah. Kuželovitost výstružníků katalog Modelcraft neudává, ale jak vyplývá z našeho měření, je její hodnota 1 : 100 (podrobněji níže v odstavci měření).

číslo katalogu

rozsah průměrů

balení

PBR2193

ø0.4 - ø1.4 mm

sada - 6 výstružníků, každý jiný

PBR2194

ø0.6 - ø2 mm

sada - 6 výstružníků, každý jiný

PBR2196

ø1.2 - ø3 mm

sada - 6 výstružníků, každý jiný

PBR2316

ø3 - ø4 mm

samostatně prodávaný výstružník (viz níže)

Výstružníky jsou určeny pro opracovávání děr v barevných kovech (mosaz, měď, hliník), ale když budete pracovat s citem, tak jistě zvládnou i měkkou ocel ("železo"). Pokud budete pracovat převážně s plasty, je jejich životnost téměř neomezená.

Výstružníky dodávané pod značkou Modelcraft jsou německé výroby. Pro pohodlnou práci mají nalisovanou vroubkovanou plastovou rukojeť. Jsou baleny v měkkých plastových pouzdrech, která jsou barevně rozlišena a zdá se, že toto barevné rozlišení výrobce standardně dodržuje - nejmenší sada je zelená, střední je žlutá a největší šedá.


Výstružníky z největší sady PBR 2196 (zde jsou pro větší kontrast podloženy žlutým pouzdrem patřícím k střední sadě).


Nejmenší sada PBR 2193 ve svém zeleném pouzdru.


Detail špiček výstružníků z největší sady PBR 2196.


Všechny tři sady pětibřitých výstružníků Modelcraft - od nejmenší po největší.

samostatně prodávaný výstružník PBR2316

Pro opracování větších otvorů nabízí Modelcraft samostatně prodávaný výstružník PBR2316. Jeho provedení ve všech ohledech odpovídá výstružníkům z výše popsaných sad, je jenom větší. Jeho rozsah průměrů je 3 - 4 mm. Mezi největším výstružníkem ze sad a tímto nástrojem zůstala bohužel maličká mezera v rozsahu průměrů (jenom něco kolem desetiny milimetru), která není pokryta žádným výstružníkem Modelcraft.


Příklad použití výstružníku PBR2316 (foto Modelcraft).


Výstružník Modelcraft PBR2316.


Takto se výstružník Modelcraft PBR2316 prodává.

doporučení - výběr nástroje

Výstružníky jsou pro modeláře velmi užitečnou pomůckou a zbývá tedy rozhodnout, kterou sadu si opatřit. První nápad je opatřit si všechny tři a hned druhý nápad je vynechat sadu prostřední, protože rozsah průměrů se překrývá tak dalece, že to stačí. V rozporu s vlastními obchodními zájmy doporučuji pořídit si sadu jen jednu - a to buďto tu střední, nebo velkou a k tomu navíc samostatný výstružník PBR 2316. O další sadu rozšiřte své vybavení až v momentě, kdy zjistíte, že se bez ní opravdu neobejdete. Nejmenší sada obsahuje navíc oproti střední jen ten úplně nejmenší výstružník, a ten je natolik titěrný, že ho velká část modelářů stěží využije.

Například stavitelé pohonů pro modelovou železnici menších měřítek potřebují hlavně průměry od 1.4 do 2 mm a ty jsou obsaženy v obou větších sadách. Stavitelé větších mechanismů pak mají volbu úplně jasnou. Samostatný výstružník PBR2316 najde vždycky spoustu "nahodilé" práce.při začišťování větších otvorů.

Modelář pracující tu a tam s mosazí a jinak hlavně začišťující otvory v plastu nemá šanci při své práci výstružník otupit. Přesto je třeba na výstružníky dbát. Dají se totiž také ohnout nebo zlomit. I s ohnutým nástrojem se dá trochu pracovat, ale je to nepohodlné a trpí tím přesnost.

měření pětibřitých výstružníků

Modelcraft uvádí u nabízených výstružníků pouze rozsah průměrů přes celou sadu. Zajímaly mne podrobnější vlastnosti jednotlivých nástrojů, mj. také hodnota jejich kuželovitosti, dále jak moc se pracovní rozsah jednotlivých výstružníků překrývá a také nakolik se stejné výstružníky opakují v různých sadách (když celkový rozsah sad se překrývá podstatně). Vzal jsem tedy po jedné sadě od každého katalogového čísla a jednoduchým způsobem (za použití běžné posuvky) proměřil všechny výstružníky. Výsledky jsou docela zajímavé a jsou shromážděny v následující tabulce. Další komentář ke způsobu měření, výpočtu hodnot a výsledkům je pod tabulkou.

Hodnoty uvedené v tabulce nejsou zaručené výrobcem, je to jen výsledek našeho náhodného měření!

rozsah průměrů / katalogové číslo Modelcraft

měřené veličiny

vypočítané hodnoty

ø0.4-ø1.4 mm, sada 6ks

ø0.6-ø2 mm, sada 6ks

ø1.2-ø3 mm, sada 6ks

ø3-ø4 mm

a [mm]

A [mm]

L [mm]

d [mm]

D [mm]

kuželovitost

PBR 2193

0.2

0.42 32 0.22 0.46 1 : 132
PBR 2193 PBR 2194

0.3

0.58 37 0.33 0.64 1 : 120
PBR 2193 PBR 2194

0.4

0.72 42 0.44 0.80 1 : 119
PBR 2193 PBR 2194

0.56

0.94 48 0.62 1.04 1 : 114
PBR 2193 PBR 2196

0.7

1.08 52 0.77 1.19 1 : 124
PBR 2194

0.76

1.14 54 0.84 1.26 1 : 129
PBR 2196

0.8

1.38 58 0.88 1.53 1 : 90
PBR 2193

0.86

1.22 56 0.95 1.35 1 : 141
PBR 2194

1

1.52 60 1.11 1.68 1 : 104
PBR 2196

1.1

1.68 64 1.22 1.86 1 : 100
PBR 2194

1.28

1.92 68 1.42 2.12 1 : 96
PBR 2196

1.5

1.98 72 1.66 2.19 1 : 136
PBR 2196

1.58

2.28 80 1.75 2.52 1 : 103
PBR 2196

1.94

2.76 92 2.14 3.05 1 : 101
PBR 2316

2.84

3.74 94 3.14 4.13 1 : 94

Měření bylo provedeno běžným posuvným měřítkem s noniem po 0.02 mm. Krásné nástroje by si snad zasloužily přesnější měřidlo a sofistikovanější postup, ale já věřím, že to takto bude stačit i vám.

U pětibřitých výstružníků nelze měřit přímo průměr, protože nikdy nejsou dva břity proti sobě (to platí obecně pro většinu rotačních nástrojů s lichým počtem břitů). Měří se hodnota a (resp. A), tj. vzdálenost mezi jednou boční stěnou a jedním břitem. A (resp. a) je tedy součet poloměru kružnice pětiúhelníku opsané (to je ta která nás zajímá) a vepsané. Menší hodnota a byla měřena v blízkosti špičky nástroje (cca 1 mm od začátku pracovní části - to aby byla jistota, že měření není zkresleno kuželovým náběhem na špičce), větší hodnota A obdobně na konci pracovní části nástroje v blízkosti rukojeti. Hodnota L je vzdálenost mezi oběma místy měření (tj. je to o maličko méně, než kolik by byla celková délka břitů výstružníku, resp. pracovní délka nástroje). Přepočet na průměr se pro pětiboký nástroj provede takto: d = 2a / (1 + cos 36°), resp. D = 2A / (1 + cos 36°). Kuželovitost se pak vypočte jako (D - d) / L a převede se na tvar 1 : N.

Měření ukázalo, že i když se rozsah sad výstružníků podstatně překrývá, obsažené nástroje se opakují jen z menší části. Za stejné jsem dva výstružníky uznal, jen pokud měly stejné všechny tři hodnoty a, A a L (resp. pokud se a a A lišily do dvou dílků - 0.04 mm a L méně než o milimetr). V takovém případě jsou v tabulce hodnoty jen od jednoho měření.

Otázka je, proč jsou v sadách použity různé nástroje. Možných vysvětlení je více. Snad je to naschvál, aby výrobce dobře pokryl zvolené rozmezí sady (s přiměřeným překrytím rozsahu jednotlivých nástrojů) - toto považuji za nejpravděpodobnější. Další možností je, že se vyrábí jemněji stupňovaná řada výstružníků a do sad se z ní vybírají nástroje tak, aby bylo splněno deklarované rozmezí, ale nemusí to být pokaždé přesně ty samé velikosti. Další (dle mého méně pravděpodobnou) možností je, že se na opakování identických rozměrů při výrobě nástrojů ani moc nedbá. Jde přece hlavně o kvalitní kruhovitost otvoru, zatímco průměr se "ladí" citlivým zasouváním nástroje do díry a nezáleží příliš na tom, jestli mají dva výstružníky daný průměr přesně ve stejném místě. Pro jasnější odpověď na tuto otázku by bylo potřeba proměřit více sad, z různých dodávek. Zas tak důležité to není, takže otázku ponechám otevřenou.

Dále je nápadné, že všechny sady začínají na menších průměrech, než je uvedeno v pracovních rozsazích. To je proto, že každý vystružovaný otvor musí být předvrtaný menším průměrem a výstružník pro daný výsledný průměr prostě musí být schopen pracovat i s průměrem o něco  menším. Dále je samozřejmě pohodlnější pracovat spíše s druhou polovinou nástroje, tou která je blíže rukojeti (tedy pokud je za otvorem dost místa).

Pokud jde o kuželovitost, zjevně je její jmenovitá hodnota u všech měřených výstružníků 1 : 100. Velký rozptyl hodnot v tabulce je způsobený poměrně komplikovanou metodou, kterou jsem použil pro výpočet kuželovitosti a také nedostatečnou přesností měření hodnot a a A (můžete si sami zkusit, co udělá s kuželovitostí změna jedné vstupní hodnoty o nejmenší dílek - 0.02 mm). Jak přesně výrobce dodržuje jmenovitou hodnotu kuželovitosti se z tohoto měření tedy nedozvíme.

Výstružníky v sadách dobře pokrývají celý deklarovaný rozsah průměrů od 0.4 do 3 mm, nejmenší sada začíná dokonce na ještě menším průměru, než je uvedeno. Je trochu škoda, že byla ponechána malá mezírka (jenom cca 0.1 mm) mezi největší sadou a samostatně prodávaným výstružníkem PBR 2316. Přitom by stačilo jen trochu zmenšit překrývání rozsahů sad, resp. u největší sady dodržet dolní průměr a naopak trochu přetáhnout rozsah směrem nahoru.

výstružníky kuželové začišťovací

problém

Stránka popisující výstružníky pokračuje popisem dalšího, podobného, ale ještě jemnějšího nástroje pro přesné opracování otvorů. Nejsem si zcela jist jeho správným českým názvem. Je to ještě výstružník, když se tu nic nestrouhá? V tomto případě jde spíše o tváření, kterým dosahujeme lepšího povrchu vnitřní plochy otvoru. Anglicky se pětibřité výstružníky označují jako "cuttig broaches" (řekněme "řezné výstružníky"), kdežto následující nástroje jsou "smoothing broaches" (řekněme "hladící" nebo "dokončovací výstružníky"). V naší nabídce se prozatím objevují pod názvem "hodinářské výstružníky kuželové začišťovací", ale nebudu se zlobit, pokud mne někdo opraví.


Detail konce kuželového nástroje. Špička je zbroušena do strmého kuželu pro snazší nasunutí do obráběného otvoru. Kuželovitost pracovní plochy je tak malá, že na fotografii ani není vidět.

sady kuželových výstružníků Modelcraft

Modelcraft dodává hodinářské výstružníky menších průměrů v sadách po šesti kusech, každá ze sad pokrývá určité rozmezí průměrů (viz v tabulce). Každý z nástrojů v sadě je jinak velký a (s určitým přesahem) na sebe co do velikosti navazují, aby pokryly deklarovaný rozsah. Kuželovitost výstružníků katalog Modelcraft neudává, ale podle všeho je její hodnota 1 : 100, stejně jako u výstružníků pětibřitých (bylo by zajímavé to také proměřit, ale až někdy příště).

číslo katalogu

rozsah průměrů

balení

PBR2201

ø0.4 - ø1.4 mm

sada - 6 nástrojů, každý jiný

PBR2202

ø0.6 - ø2 mm

sada - 6 nástrojů, každý jiný

PBR2204

ø1.2 - ø3 mm

sada - 6 nástrojů, každý jiný

Tyto kuželové výstružníky jsou určeny pro finální úpravu děr předem opracovaných např. pětibřitým výstružníkem, nebo jiným způsobem dávajícím slušně přesné otvory.


Výstružníky z největší sady PBR2204.


Detail špiček výstružníků z největší sady PBR2204.


Sada PBR2204 ve svém šedivém pouzdru z měkčeného plastu.


Takto se výstružníky prodávají - na tomto snímku jsou všechny sady (pětibřité i kuželové) a vlevo je i samostatně prodávaný výstružník PBR2316. Všechny nástroje jsou balené v tradičních blistrech značky Modelcraft.

Aktuální nabídku najdete v ceníku nástrojů Modelcraft.

nahoru
Podložky
Řezák na desky
Pilkové skalpely
Výstružníky
Kleště Xuron
Sada plastikáře
Sady Rotacraft
Ceník Modelcraft

 

 

Home ] Podložky ] Řezák na desky ] Pilkové skalpely ] [ Výstružníky ] Kleště Xuron ] Sada plastikáře ] Sady Rotacraft ] Ceník Modelcraft ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.