g
Tvarová paměť

 

 

Drát s tvarovou pamětí

"Memory Wire"

Drát s tvarovou pamětí se s výhodou používá ve výhybkových přestavnících, ale i v dalších (nejen) modelářských pohonech. Nejlépe se uplatňuje v pohonech podobného charakteru, jako je již zmíněný výhybkový přestavník - pomalý lineární pohyb s malým zdvihem. V železničním modelářství nachází využití ještě u závor a mechanických návěstidel, aplikace v ostatních oborech si jistě doplníte sami.

Průkopníkem používání tvarové paměti v železničním modelářství je Jacques Le Plat z Belgie. Český překlad jeho původního textu Přestavníky ”Memory wire” si můžete stáhnout ve formátu pdf (asi 584 kB - osm stran, kde se dozvíte mnohé o fyzikální podstatě i o aplikacích). Tento text přikládáme také jako návod k sadám MW TK. Pro české modeláře tvarovou paměť objevil "Bix" a text jeho tehdejšího příspěvku, původně uveřejněného na stránkách Bixpost je s nevelkými úpravami uchováván zde. V pokusech s drátkem pokračovali další modeláři, užitečné podněty najdete ve zprávě z pokusů, které prováděl Ing. Jan Toufar. Od roku 2008 prodáváme také hotové přestavníky pracující na tomto principu.

Veškeré technické informace jsou zatím zde, informace o cenách tady.

nahoru
Plasty
Mosaz
Pakfong
Měď
Fosforbronz
Hliník
Nerez
Uhlík
Dřevo
Profily - přehled
Šroubky a díly
Evergreen
Raboesch
MBS
Mosaz Ms
K&S
Albion Alloys
Midwest
Proedge
Modelcraft
Leptané plechy
Obtisky
Tvarová paměť

Zkušenosti
Ceník Memwire
Přestavník
Začátky

 

 

Home ] Plasty ] Mosaz ] Pakfong ] Měď ] Fosforbronz ] Hliník ] Nerez ] Uhlík ] Dřevo ] Profily - přehled ] Šroubky a díly ] Evergreen ] Raboesch ] MBS ] Mosaz Ms ] K&S ] Albion Alloys ] Midwest ] Proedge ] Modelcraft ] Leptané plechy ] Obtisky ] [ Tvarová paměť ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.