g
Raboesch

 

Raboesch precision engineering

dodavatel plastových materiálů pro modeláře

Jsem distributorem firmy Raboesch precision engineering v České republice

Raboesch je holandský modelářský výrobce, který dodává dva různé, úzce specializované sortimenty. Jednak jsou to plastové profily a desky, dále jsou to lodní šrouby a další díly pohonu modelů lodí (např. příčné pohony, lodní hřídele, klouby, kormidla). Nabídku pro obě témata postupně rozšiřujeme a výhledově budeme nabízet celý sortiment.


Pro každý sortiment je vydáván zvláštní katalog. (Ve skutečnosti jsou spojeny do jednoho sešitu, který se dá číst z obou stran.)

Vrátíme-li se k plastovým profilům, je potřeba upozornit na několik rozdílů, kterými se výrobky Raboesch odlišují od (u nás známějších) profilů Evergreen. Prvním důležitým rozdílem je, že Raboesch nepoužívá jako materiál pro profily klasický polystyrén, ale "složitější" kopolymer ASA, pro který zavádí vlastní obchodní název superstyrén. Tím jsou zajištěny o něco lepší vlastnosti z hlediska mechanické pevnosti, tepelné odolnosti a především z hlediska stárnutí plastu (způsobeného ultrafialovým zářením), přitom způsob zpracování (včetně používaných lepidel) je pro modeláře stejný, jako u klasického PS. To se týká bílých profilů, pro průhledné profily a desky pak Raboesch používá i některé další plasty. Dalším důležitým rozdílem je, že profily Raboesch jsou (pochopitelně) stupňovány v metrické řadě. No, a možná nejdůležitějším rozdílem je to, že Raboesch nabízí některé tvary profilů, které evergreen vůbec nenabízí. Právě na tyto profily jsem dal důraz při zahájení zastoupení značky Raboesch u nás. Postupně ale doplňujeme i ostatní sortiment.

Český katalog profilů Raboesch je dostupný ve formátu pdf ve dvou verzích - základní katalog (obsahuje jen krátké profily a malé desky) a úplný katalog (ten je včetně metrových profilů a velkých desek). Nabídka jednotlivých typů profilů je také dostupná zde na stránkách, vyberte si na rozcestníku materiálů podle tvaru požadovaného profilu (pokud je stejný tvar také v nabídce Evergreen, jsou profily od obou firem nabízeny na společné stránce). Příslušné ikony vypadají například takto:

Žádanější profily udržujeme skladem ve stovkách kusů, ale i od položek, které uvádíme jako "na objednávku" máme k dispozici alespoň několik kousků pro případ naléhavé objednávky.


Profily Raboesch vyrovnané v prodejném stojanu č.kat. Rab 400-88.

cenové kategorie

Další odlišnost oproti Evergreenu je způsob prodeje. Profily nejsou napytlíkované na jednotnou cenu, ale prodávají se jednotlivě. Aby se přitom prodej extrémně nekomplikoval, je i zde zavedeno několik základních cen a výrobky jsou rozděleny do cenových kategorií, snadno rozpoznatelných podle barevné značky, která je na jednom konci každého profilu. Zvláštní kategorie je pro průhledné profily (ty nejsou značené), jen u desek je to složitější.

délka 330 mm barevné značení délka 1000 mm poznámka
cenová kategorie cena cenová kategorie cena
A3 12 Kč bílá A1 35 kategorie pro bílé profily
B3 14 Kč červená B1 40 Kč
C3 16 Kč modrá C1 45
D3 18 Kč zelená D1 52
E3 22 Kč žlutá E1 64
F3 26 Kč černá F1 70
G3 28 Kč hnědá G1 80
    oranžová H1 95 Kč
    šedá I1 130 Kč
P3 24 Kč žádné     kategorie pro průhledné profily
Q3 28 Kč žádné    
DES různé ceny žádné     (ne)kategorie pro desky

katalogová čísla

Původní katalogová čísla Raboesch mají poměrně komplikovaný tvar (zbytečně). Protože předpokládám, že prodej těchto profilů bude v ČR významný, tak jsem je pro naše použití zjednodušil. Budete-li pracovat s původními materiály Raboesch, je užitečné znát jednoduchý převod mezi oběma čísly (vlevo původní číslo Raboesch, vpravo naše číslo, tučně jsou zvýrazněny použité znaky). Takto to platí pro profily délky 330 mm:

Raboesch 422-53/3    -    Rab 2253

A takto pro profily délky 1000 mm (v tomto případě je číslo téměř beze změny):

Raboesch 422-53    -    Rab 42253

U desek je to udělané takhle:

Raboesch 601-01    -    Rab 6101    nebo    Raboesch 651-01    -    Rab 7101

U ostatních výrobků (lodní šrouby a pohony) jsou v našich materiálech stejná katalogová čísla jako v katalogu Raboesch.

Sortiment Raboesch dodáváme maloobchodně i velkoobchodně.

Prodej je podporován dodávkami prodejních stojanů. Další všeobecné informace pro obchodníky jsou zde.

nahoru
Plasty
Mosaz
Pakfong
Měď
Fosforbronz
Hliník
Nerez
Uhlík
Dřevo
Profily - přehled
Šroubky a díly
Evergreen
Raboesch
MBS
Mosaz Ms
K&S
Albion Alloys
Midwest
Proedge
Modelcraft
Leptané plechy
Obtisky
Tvarová paměť

Stojany
Spojovací profily
Klouby
Hřídele
Lodní šrouby
Příčný pohon

 

 

Home ] Plasty ] Mosaz ] Pakfong ] Měď ] Fosforbronz ] Hliník ] Nerez ] Uhlík ] Dřevo ] Profily - přehled ] Šroubky a díly ] Evergreen ] [ Raboesch ] MBS ] Mosaz Ms ] K&S ] Albion Alloys ] Midwest ] Proedge ] Modelcraft ] Leptané plechy ] Obtisky ] Tvarová paměť ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.