Dvojkolí

 

 

Dvojkolí Micro-Trains pro rozchod 9 mm

Dvojkolí se vyrábějí z velmi kvalitního plastu (materiál je označován jako "acetal", je velice houževnatý a od domácích výrobců plastů se mi zatím nepodařilo jistit, co to vlastně je). Přestože všeobecně dávám přednost kovovým dvojkolím, plastová dvojkolí Micro-Trains vykazují skvělé jízdní vlastnosti a jsou to rozhodně nejlepší plastová dvojkolí, s jakými jsem dosud měl čest. Dvojkolí se lisují z jednoho kusu, což snižuje možnost vzniku nesouosostí a házení, kterým se kovová (izolovaná) dvojkolí nikdy nedokážou úplně vyhnout.

Dvojkolí Micro-Trains mají ve srovnání s jinými výrobci kratší nápravu. To umožňuje dosáhnout modelovějšího vzhledu podvozků, ale na druhou stranu to omezuje zaměnitelnost těchto dvojkolí.

Dvojkolí se vyrábějí s jediným průměrem 5.25 mm, který modeluje nejběžnější severoamerická dvojkolí průměru 838 mm (33´´) používaná na nákladních vozech. Je ale pravděpodobné, že ještě v průběhu roku 2009 přibudou o něco větší dvojkolí modelující průměr 920 m (v USA používaný na osobních vozech). Dvojkolí se vyrábějí s okolkem normálním (cca 0.9 mm), nebo zmenšeným (cca 0.45 mm). Menší okolek je podstatně modelovější, větší okolek je zase provozně spolehlivější. Obě provedení se dodávají v barvě černé, nebo hnědé a v různě velkém balení.


Přehled nákladních dvojkolí Micro-Trains - zleva hnědé se zmenšeným okolkem, hnědé s normálním (velkým) okolkem, černé se zmenšeným okolkem a černé s normálním okolkem.

parametry dvojkolí

provedení jmenovitý průměr předlohy naměřeno* [mm]
skutečnost 1:160 d D l dn ds t rz
velké okolky 838 mm (33´´) 5.24 5.25 7.0 13.7 1.3 1.55 1.8 7.8
malé okolky 5.25 6.15 13.6 1.3 1.55 1.6 7.9

*) Pozn.: Jmenovité hodnoty jsou podle výrobce nebo podle předlohy, ostatní jsou změřené na náhodně vybraných dvojkolích. Jednotlivé veličiny mají tento význam d - průměr jízdní plochy (ta je samozřejmě mírně kuželová a zde je uvedena jakási střední hodnota), D - průměr přes okolky, l - délka nápravy přes špičky hrotů, dn - průměr nápravy uprostřed délky, ds - průměr nápravy u kola, t- tloušťka disku kola, rz - rozkolí.


Tento pohled ukazuje, že dvojkolí s malými okolky mají také o něco tenčí disky kol.

balení dvojkolí

Dvojkolí se prodávají balené po 12, 48 nebo 100 kusech, přičemž ne všechny kombinace typ/balení jsou v nabídce. Situaci ještě více zatemňuje přechod od starých k novým katalogovým číslům (v tabulce uvádím oboje). Skladem standardně udržuji jen základní balení (v tabulce buňky se zeleným podkladem), ostatní jsou na objednávku.

provedení katalogová čísla různých balení dvojkolí
bal. 12 ks bal. 48 ks bal. 100 ks
nové staré nové staré nové staré
normální (velké) okolky černá barva 003 12 000 1007 - - - -
hnědá barva 003 12 003 ? 003 12 004 ? 003 12 005 ?
nízké okolky černá barva 003 12 010 1008 003 12 011 1008-48 003 12 014 1008-100
hnědá barva - - 003 12 013 1008-B-48 003 12 015 1008-B-100


Na bočním pohledu je rozdíl mezi malými a velkými okolky nejvíce nápadný. Dvojkolí s malými okolky jsou podstatně modelovější. (Střed kola s ložiskovým hrotem se sice skutečnému dvojkolí nepodobá vůbec, ale po zavázání do podvozku není tato část dvojkolí vůbec vidět.)


Úsporné balení obsahuje 100 dvojkolí s nízkým okolkem. Vlevo v černé, vpravo v hnědé barvě (foto MTL).

Ceny dvojkolí najdete zde.

nahoru
Novinky MTL
Lokomotivy
Nákladní vozy
Podvozky
Dvojkolí
Spřáhla M-M
Kontejnery

 

 

Home ] Novinky MTL ] Lokomotivy ] Nákladní vozy ] Podvozky ] [ Dvojkolí ] Spřáhla M-M ] Kontejnery ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.