Vývoj spřáhel

 

 

Cesta ke spřáhlům Magne-Matic 

Starší železniční modely měly spřáhla nepříliš modelová. Byla navržena s ohledem na technologické možnosti doby svého vzniku a očekávala se od nich hlavně spolehlivá funkce. Na modelový vzhled si jejich návrháři ani neodvážili pomyslet. Nejstarší spřáhla bylo nutné spojovat i rozpojovat ručně, někdy bylo dokonce nutné přizdvihnout vozidlo z kolejí. U velkých plechových vláčků hračkového provedení to ale nevadilo. S rozvojem modelářství a nástupem "menších" velikostí (H0) se zvýšily i nároky kladené na spřáhla. Požadovalo se od nich, aby se vozidla sama spojovala při vzájemném najetí a aby je bylo možné rozpojovat buď ručně, nebo mechanicky, bez zásahu lidské ruky, nějakým zařízením instalovaným do koleje. Tvary spřáhel se v každé modelové velikosti postupně sjednotily na několika typech (v některých velikostech vznikla spřáhla specifická pro určité zeměpisné oblasti - např. Británie). V nejmenších a nejnovějších modelových velikostech (N a Z) se podařilo dosáhnou nejvyššího stupně jednotnosti - dlouho se v celém světě používal jediný typ spřáhel pro každou z nich (to je překvapivé zvláště u N, kde je velký počet výrobců).

S rozvojem technologických možností začali skalní modeláři zavádět skutečná modelová spřáhla. Objevily se funkční šroubovky, odpružené nárazníky a za oceánem modely samočinného centrálního spřáhla. Modelová spřáhla se začala rozšiřovat i do sériové výroby a od velkých modelářských měřítek začala pronikat k těm malým. Zde se ovšem cesty evropských a amerických modelářů rozešly. Evropští modeláři, kteří jen s obtížemi mohou zavádět šroubovku do měřítek H0 a menších se zaměřili na jízdu nárazník na nárazník, které ale bohužel obvykle docilují technicky nemodelovým kinematickým vedením spřáhel (správnější by bylo držet se větších poloměrů oblouků a odpružených nárazníků). Skutečné jízdy nárazník na nárazník se pak často dociluje za cenu ztráty možnosti snadného spojování a rozpojování (nutné použití tuhých spřáhel). Američtí modeláři osvobození od problémů s nárazníky (ale pozor, zůstaly jim osobní vozy a lokomotivy s přechodovými měchy), se zaměřili na zavedení takového spřáhla, které by si zachovalo základní funkce spřáhel zmíněné v prvním odstavci a přitom se co nejvíce podobalo skutečným centrálním spřáhlům. Zatímco ve větších velikostech je tento proces v Americe již v podstatě dokončen, ve velikosti N probíhá hromadný přechod na modelová spřáhla právě nyní.

Průkopníkem v modelování amerického centrálního spřáhla jsou firmy Kadee Quality Products Company a Micro-Trains Line (dříve součást firmy Kadee), které vyrábějí spřáhla pod společnou obchodní značkou Magne-Matic. Právě zakladatelé firmy Kadee jsou autory originálního nápadu rozpojovat spřáhla bezdotykově, prostřednictvím magnetického pole. Spřáhla Kadee se postupně stala pro americké modeláře neoficiální normou. Spřáhla byla později (když vypršela patentová ochrana) napodobena dalšími výrobci modelové železnice, kteří je prodávají pod vlastními obchodními značkami, existují i spřáhla zjednodušená, bez možnosti magnetického rozpojování, ale kompatibilita se spřáhly Magne-Matic je základním předpokladem jejich úspěchu a prodejnosti.

Použití spřáhel Magne-Matic u evropských modelů je spojeno s nemalými komplikacemi. Přesto se i zde našla celá řada modelářů, kteří toto spřáhlo používají. Jako důkaz doporučuji čtyřdílnou knihu o nákladních vozech, kterou vydala Miba (Güterwagen, Band 1 - 4). Popisy skutečných vozů jsou doprovázeny stovkami fotografií jejich modelů. Všechny fotografované vozy mají spřáhla Magne-Matic.

velikost N

Až donedávna (konec 20. století) používali spřáhla Magne-Matic jen špičkoví modeláři, malosérioví výrobci a z velkých výrobců jen firma Micro-Trains. Ostatní výrobci dále používali klasická spřáhla velikosti N (v USA známá pod jménem "Rapido"). Na přelomu století na modelová spřáhla přešli i ostatní výrobci. Nejprve "lepší" firmy, jako Atlas či Kato, za nimi ostatní. Atlas používá spřáhlo Accumate, Kato používá paralelně spřáhla vlastní i spřáhla Magne-Matic. Firma Athearn, která je ve velikosti N ambiciózním nováčkem zpočátku opatřovala všechny své výrobky spřáhly Magne-Matic, později zavedla také kompatibilní spřáhla (snad vlastní) výroby.

velikost Z

Zvláštností rozchodu 6.5 mm je, že zde dosáhly masového rozšíření pouze dva typy spřáhel: Märklin a Magne-Matic. Zatímco ve větších velikostech jsou v Evropě zavedena vždy nějaká nová modelová spřáhla (obvykle s kinematickým vedením umožňujícím jízdu nárazník na nárazník), na rozchodu 6.5 mm nic takového není a tak co do modelovosti i co do funkčnosti celému světu kraluje spřáhlo Magne-Matic. Přesto jeho rozšíření zatím není kdovíjaké. Firma Märklin vypadá, jako by žádné takové spřáhlo neznala, mnozí malosérioví výrobci dodávají modely alternativně s oběma typy spřáhel. Dokonce i firma Micro-Trains dlouho nabízela všechny své výrobky v obou provedeních.

nahoru
Vývoj spřáhel
Konstrukce
Přehled spřáhel
Volba délky
Jak to funguje
Jak to funguje

 

 

Home ] [ Vývoj spřáhel ] Konstrukce ] Přehled spřáhel ] Volba délky ] Jak to funguje ] Jak to funguje ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.