Sestava spřáhla

 

 

Sestava spřáhla Magne-Matic

Pro lepší představu o tom, jak je spřáhlo Magne-Matic uděláno Vám poslouží následující obrázek. Je na něm spřáhlo v provedení se středící pružinou uvnitř oka a s vlastní spřáhlovou skříní, které odpovídá např. spřáhlu č.kat. 1015, nebo 1016. Ostatní spřáhla jsou obdobného provedení, výrazněji se liší pouze spřáhla s uložením tvaru T.

 

Pozn. Při překladu amerických textů bývají občas potíže s terminologií a při překladu je nutno si vymýšlet. Někdy nelze výstižný český ekvivalent nalézt ani při nejlepší vůli a tak překlad trochu pokulhává za originálem. Jindy je zase překlad zdánlivě snadný, ale pod příslušným českým ekvivalentem si nikdo příslušnou věc ani vzdáleně nepředstaví.

Například díl, který jsem nazval opěrná deska se v originále jmenuje "lip" tedy "ret, pysk, okraj či obruba". Uvedená část spřáhla má v zásadě dvě funkce: 1) uzavírat spřáhlo, pokud jsou vozy spojeny, 2) slouží k vzájemnému opření spřáhel při odsouvání odpojených vozů - vlastně pak slouží jako nárazník. Jednoduchý český termín pro takovou věc není a překlad je nepoužitelný, tak jsem to prohlásil "opěrnou deskou spřáhla" - nebo máte někdo lepší nápad?

 


Ukázka součástek, z nichž se skládá spřáhlo 1015/1016. Nahoře upevňovací šroub a rozpojovací trn, pod nimi v řadě další díly spřáhla 1015 (kratší) a 1016 (delší) včetně podložky. Chybí jen středící pružinka. Na obrázku jsou spřáhla v hnědé barvě. 


Od roku 2002 jsou základní typy spřáhel dodávány též v hnědé barvě (od černých jsou odlišeny označením "-B"). Vlevo nahoře spřáhlo 1015-B, dole 1016-B, vpravo dole 1025-B, nahoře rozebrané spřáhlo 1016-B.

Odkaz na ceník spřáhel

 

nahoru
Sestava spřáhla
Konverze spřáhel
Montážní rozměry
Rozpojovače
Ceník spřáhel

 

 

Home ] [ Sestava spřáhla ] Konverze spřáhel ] Montážní rozměry ] Rozpojovače ] Ceník spřáhel ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.