Konverze spřáhel

 

 

I když je sortiment vozidel Micro-Trains velice široký, přece jenom s jejich výrobky nevystačíte. Hlavně proto, že vůbec nevyrábějí lokomotivy a osobní vozy. Kromě toho i mnohé moderní nákladní vozy je potřeba pořídit od jiných výrobců. Většina z nich ovšem dosud dodává své výrobky s klasickými N spřáhly. Dříve či později budete tedy muset začít provádět

Konverze spřáhel

Pochopitelně budete nahrazovat klasická spřáhla spřáhly Magne-Matic a ne naopak. Chcete přece dosáhnout zlepšení svých vozidel a využít výhod spřáhel Magne-Matic, se kterými jste se seznámili. Jak se zlepší vzhled vozidla můžete posoudit na následujících obrázcích.


Lokomotiva společnosti Union Pacific typu DD40AX (model z výroby Bachmann Spectrum). Vlevo původní vzhled s klasickým spřáhlem, vpravo po výměně za spřáhlo Magne-Matic. (V tomto případě byla výměna velmi snadná, bylo použito spřáhlo č. kat. 1133 - platí pro novější provedení lokomotivy se dvěma motory a všemi nápravami hnacími.)

Základní metody konverze spřáhel

1. Výměna spřáhla s využitím stávající spřáhlové skříně

Americká vozidla se obvykle dodávají se spřáhlem na podvozku. Klasické spřáhlo (zakončené ve tvaru T) se obvykle nahradí některým ze spřáhel Magne-Matic (rovněž) zakončených ve tvaru T. Nejběžnějšími spřáhly pro tyto účely jsou univerzální spřáhla č. kat. 1128, 1129 nebo 1130. Výhodou tohoto postupu je, že při něm obvykle dochází k menšímu zásahu do vozidla a že je relativně laciný.

2. Dosazení nového spřáhla na hlavní rám vozidla

Tento postup je doporučeno provádět všude kde to jde. Spřáhlo umístěné na hlavním rámu vozidla je spolehlivé a chová se stabilněji zejména při sunutí soupravy. (Pokud se sune souprava vozů vybavených spřáhly na podvozcích, mají tyto tendenci vykolejit, zvláště když jsou vybaveny dvojkolími s nízkými okolky). Další výhodou je, že obdobně jsou upevněna skutečná spřáhla, a tak je tedy tento způsob modelově nejvěrnější. Nevýhodou je, že často je nutné provádět větší zásahy do vozidla. Přinejmenším je nutno odstranit spřáhlové skříně z podvozků (odříznout či vyměnit celý podvozek) a vyřezat závit pro upevňovací šroub. Nejběžnějšími spřáhly pro tyto účely jsou spřáhla RDA č. kat. 1015 nebo 1016. Montážní rozměry pro spřáhla 1015 a 1016 najdete zde.

3. Výměna podvozků

Tato metoda je (obvykle) nejjednodušší, nejrychlejší a nejdražší. Je použitelná jen pro vozy s americkými podvozky, jichž má Micro-Trains patrně vůbec největší sortiment (ve velikosti N).

Poznámky:

Přestože je doporučován postup ad2, většina vozů Micro-Trains má z výroby spřáhlo osazené na podvozku. Jen některé kratší vozy mají spřáhlo na hlavním rámu (služební vozy 50000, 51000 a 100000) a nejdelší vozy (71000 a 72000) mají zvláštní zavěšení spřáhla. Většina vozů má přípravu pro možné přemístění spřáhla na hlavní rám (rovná plocha v předepsané výšce pro dosednutí spřáhlové skříně a důlek v místě kde má být závit pro upevňovací šroub, nové spřáhlo je samozřejmě nutné dokoupit). Tuto přípravu mají i mnohé modely ostatních výrobců.

V konkrétním případě si samozřejmě vyberete postup dle vlastního uvážení. Aby to nevypadalo jednoduše, uvedu takový vrcholně komplikovaný příklad: Například zjistíte, že výrobce vašeho modelu si zjednodušil práci a vybavil vůz nesprávným podvozkem (například podvozek typu Roller bearing na historickém voze). Místo abyste v podvozku vyměňovali spřáhlo (např. za č. kat. 1128), zahodíte celý podvozek a nahradíte ho správným (například typu Bettendorf) z nabídky MTL. Protože však budete chtít použít spřáhlo č. kat. 1015 na hlavní rám, zakoupíte podvozek bez spřáhel (v tomto případě č. kat. 1001) a samozřejmě příslušné spřáhlo 1015.

4. Zvláštní konverze

Pro některé modely amerických lokomotiv jsou dodávány jednoúčelové konverzní sady, které kromě spřáhla obsahují i další díly jako je pluh, čelník apod. Účelem je ještě více zlepšit modelový vzhled stroje, zejména v těch případech, kdy je kvůli pohybům klasického spřáhla v čele lokomotivy velký otvor, který její vzhled ruší. Zájemcům o tento sortiment rád pošlu bližší informace.


Ukázka balení konverzní sady určené pro některé lokomotivy Kato.

Odkaz na ceník spřáhel

 

nahoru
Sestava spřáhla
Konverze spřáhel
Montážní rozměry
Rozpojovače
Ceník spřáhel

 

 

Home ] Sestava spřáhla ] [ Konverze spřáhel ] Montážní rozměry ] Rozpojovače ] Ceník spřáhel ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.