g
Vysokostěnný

 

 

Vysokostěnný vůz smíšené stavby, s podlahovými klapkami a zvýšenými bočnicemi


Vůz Northern Pacific pro přepravu dřevěné štěpky (na severu třtina neroste).

předloha

Některé náklady mají malou hustotu a pokud se vozily ve standardních vozech, nevyužívaly jejich ložnou hmotnost. Protože objem těchto přeprav byl značný, ukázalo se výhodné, pořídit specializované velkokapacitní vozy. První takové vozy vznikly prostou úpravou vozů standardních - zvýšením jejich bočnic.

Jeden z takových raných velkokapacitních vozů ukazuje tento model. Sloužil pro přepravu dřevěné štěpky, nebo cukrové třtiny (vozy jsou pro oba náklady po technické stránce shodné, ale vzhledem k odlišnému zeměpisnému původu surovin vozí každý vůz většinou jen jednu z nich).

Modelovaný vůz vznikl úpravou standardního vysokostěnného vozu smíšené stavby, s podlahovými klapkami v celé délce vozu. Intermountain vyrábí také podobný model vozu neupraveného, ale zatím tu není popsán. Dalším vývojem se kapacita vozů na dřevěné štěpky zvyšovala. Model jednoho z modernějších vozů vyrábí de Luxe innovations.


Detail nastavené bočnice. Tento vůz Northern Pacific byl zařazen do provozu ve 30. letech.


Pohled shora ukazuje podlahové klapky po obou stranách v celé délce vozu. Kromě plochy nad páteřovým nosníkem (procházející podélně středem vozu) a nad hlavními příčníky (to jsou ty pásy u podvozků) vyplňují klapky celou podlahu.

model Intermountain v měřítku 1 : 160

Pokud hodnotíme model Intermountain, tak je třeba vyzdvihnout hlavně provedení bočnic a to především zevnitř. Zevnitř bývají uhláky obvykle dost zjednodušeny - jednak proto, že se tam "nikdo nekouká", hlavně ale kvůli komplikacím při výrobě. Plastické vnitřní stěny lze totiž vyrobit buďto pomocí velmi složité formy, anebo skládáním vozové skříně z více dílů (to zvyšuje pracnost a může to také přinést montážní nepřesnosti a rohy vozu upatlané od lepidla). Výrobci ale komplikace stály za to a vznikl povedený model s velmi tenkými stěnami, na kterých je nastavení bočnic skutečného vozu krásně zřetelné, zvenku i zevnitř. Povedená je také podlaha, na které jsou znázorněny výsypné klapky. Horší už je provedení spodku vozu. Zde byla výše uvedená zásada "nikdo se tam nekouká" uplatněna a mnoho detailů tu nenajdeme. Tenké a v celé výšce oboustranně do detailu zhotovené stěny bohužel přinesly ještě jednu nevýhodu. Vůz je velice lehký. Je možné ho dobalastovat nákladem, ale pak už zase není vidět jeho interiér...

Vůz má podvozky Micro-Trains se spřáhly Magne-Matic.


Tento detail se sice nepodařilo úplně zaostřit, ale i tak docela dobře ukazuje výborně provedený vnitřek vozu. Za zmínku stojí hluboké prolisy v dolní, plechové části čela, i vnitřní výztuhy nástavby. Na podlaze opět vidíme výsypné klapky.


Čelo vozu (strana s ruční brzdou). Také zde je nejvíce nápadné nastavení stěn.


Spodek vozu je hodně zjednodušený. Pro srovnání doporučuji snímek modelu jiného vozu, který by ale měl mít zhruba stejný spodek.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N. 

nahoru
AC-12 SP
F7
SD40T-2
SD45T-2
Vysokostěnný
Vysokostěnný
Chladící SF
Výsypný válcový
Výsypný ACF
Dvojkolí
CCS

 

 

Home ] AC-12 SP ] F7 ] SD40T-2 ] SD45T-2 ] Vysokostěnný ] [ Vysokostěnný ] Chladící SF ] Výsypný válcový ] Výsypný ACF ] Dvojkolí ] CCS ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.