Britské N

 

 

Modelová velikost N a Velká Británie

Velká Británie a železnice

Velká Británie sice patří k Evropě a její železniční síť je již řadu let kolejově propojena s kontinentem, ale zdejší železnice jsou v mnoha ohledech tak odlišné, že je lépe zabývat se jimi samostatně. Je to velký paradox, protože tato země je kolébkou železnic a stanovila mnohé technické principy a normy, a přesto je tak odlišná. Chtělo by se říci, že souhlasí jenom rozchod (i když, ani v tomto ohledu neměla Británie v průběhu historie úplně jasno), ale až tak zlé to zase není. Dá se navíc očekávat, že v příštích letech dojde k postupné konvergenci sítě ke kontinentálním poměrům. Více než deset let provozu tunelu pod kanálem La Manche ale zatím žádné velké sblížení nepřineslo.

Železnice má v Británii mnoho obdivovatelů. Co do počtu železničních muzeí i zachovalých parních lokomotiv stěží tuto zemi někdo překoná. I když se tu člověk může dobře realizovat na skutečných mašinkách a vagónech, modelářů je zde také nezanedbatelné množství.

Po technické stránce mají s železnicemi Velké Británie mnoho společného také železnice v Irsku (přestože mají jiný rozchod). Zájem o irské železnice je ovšem menší, je to trochu zapomenuté téma a modelování irských drah je v plenkách.

k historii železnic ve Velké Británii

Toto téma by si zasloužilo podrobnější zpracování, ale pro hrubou orientaci v modelech je třeba znát alespoň něco: V nejstarších dobách existovalo velké množství soukromých společností. Mezi nimi byla asi nejvýznamnější GWR a abych zmínil ještě několik dalších významných, tak alespoň pár zkratek, se kterými se můžete setkat: LNWR, LSWR, MR. K tomuto období se ale vyrábí velmi málo továrních modelů.

Pak přišlo období Velké čtyřky. Všechny podstatné společnosti byly tehdy sloučeny do čtyř velespolečností LMS, SR (Southern), LNER a GWR (GWR jako jediná zůstala z předchozího období, byly k ní ale přičleněny další menší dráhy). Tato klasická doba patří mezi modeláři k nejoblíbenějším a mnoho továrních modelů ztvárňuje právě jí.

Po Velké čtyřce přišly jednotné státní dráhy BR. Ty zpočátku zachovávaly oblastní členění odpovídající čtyřem předcházejícím společnostem, později ale zvolily vlastní firemní styl, nejprve jednotný, později členěný - v osobní dopravě místně (podle hrabství atd.) a v nákladní dopravě podle přepravovaných komodit. Zatím posledním dějinným zvratem byly BR vystřídány privatizací železnic založenou na principu oddělení provozu a dopravní cesty. Také k těmto novějším částem železničních dějin existuje mnoho továrních modelů.

Stejně jako u nás, byly i v Británii mnohé nákladní vozy "privátní" (tj. nepatřily železničním společnostem, ale jiným podnikům). Na rozdíl od nás ale byly typickými privátními vozy také uhláky. Patřily dolům a uhlířům, a měly různobarevné nátěry opatřené výraznými nápisy. Mnoho dolů bylo ve Walesu a tak se na vozech objevovala kymerská jména s exotickým pravopisem. V době státního podnikání pak patřily pod National Coal Board (NCB). Také tyto vozy jsou častým námětem modelů.

Měřítko 1 : 148

Jestliže skutečné železnice jsou odlišné, modely rozdíl ještě zdůrazňují. Používají totiž jiné měřítko. Zatímco většina světa používá pro velikost N měřítko 1 : 160, ve Velké Británii je to 1 : 148 (při stejném rozchodu 9 mm). Odpověď na otázku proč tomu tak je, je prostá. Může za to menší průjezdný průřez skutečných železnic. V počátcích velikosti N ještě nebyla miniaturizace pohonů a dalších součástek dost pokročilá nato, aby bylo možné jednoduše vestavět standardní pohon do menší skříně modelu britského vozidla. Při zvětšení měřítka to již možné bylo. Zvětšená britská vozidla přitom nejsou větší než kontinentální, nebo americká vozidla ve "správném" měřítku a tak nevznikají žádné problémy s průjezdností ani při použití cizího příslušenství. Navíc se v Británii již dříve podobně postupovalo u velikosti H0 a tak to ani nikomu nepřišlo divné. Ve velikosti H0 se ovšem měřítka rozlišují - H0 je mezinárodní měřítko 1 : 87, zatímco britské velikosti se říká 00 a má měřítko 1 : 76. V velikosti N je rozdíl skryt pod jednotným označením N.

Rozdíl měřítek nepůsobí vážné problémy u většiny příslušenství. U stromů je to úplně jedno, u neadresných budov je rozdíl nezjistitelný, ale u přesných modelů vozidel je rozdíl zřetelně vidět. Pokud si hrajeme na Británii oddělenou od Evropy, tak to nevadí. Pokud se ale dostaneme k vozidlům, která překračují kanál, začíná být rozdíl důležitý. Například model jednotky Eurostar (Kato) je v měřítku 1 : 160 a lépe se tedy hodí pro kolejiště kontinentální. Ve velikosti N zatím (2008) mnoho sporných modelů není, ale budoucnost jistě přinese podobné dvojičky, jaké již dnes existují ve velikostech H0/00. Například model lokomotivy řady 66 BR se vyrábí v obou měřítkách 1 : 76 i 1 : 87.

Britské eNko

Velikost N je v Británii značně oblíbená. Příznivců 00 je pochopitelně více a v Británii je také významný počet příznivců věnujících se menšinovým měřítkům (z nichž mnohá u nás ani nejsou známa), ale eNkařů je i tak hodně. Část modelářů se věnuje britským železnicím 1 : 148, další sledují jiné části světa 1 : 160. Mimo Británii jsou ale britské modely téměř neznámé.

O počátcích velikosti N v Británii zatím nic nevím, začnu tedy rovnou situací v devadesátých letech, kdy jsem se s britskými modely poprvé setkal. Tehdy bylo možné získat britské eNko od tří výrobců: Nejvýznamnějším z nich byl Grahamfarish se širokým sortimentem lokomotiv všech trakcí, osobních i nákladních vozů a příslušenství. Pro tuto firmu byly britské modely 1 : 148 jediným chlebem, nevyráběla jiná měřítka ani modely zahraničních vozidel. Modely nebyly kdovíjak špičkové kvality, ale také nebyly drahé. Dále zde bylo možné koupit modely Minitrix. Ty byly rozhodně nejkvalitnější, ale sortiment nebyl příliš rozsáhlý. Někdy se prodávaly také pod značkou Hornby (vlastně nevím kdo pro tyto modely vyráběl nástroje...). Posledním výrobcem pak byla firma Peco. Ta je známá hlavně výrobou kolejiva mnoha rozchodů a měřítek, které je využitelné celosvětově, ale vyrábí také typicky britské výrobky, konkrétně ve velikosti N to jsou především po modelové stránce velice vydařené nákladní vozy.

Pak ale britské eNko prošlo vážným kotrmelcem. Nejprve z obchodů zcela zmizely modely Minitrix. Německá firma se snad rozhodla více soustředit na Bavorsko, nevím. Grahamfarish zatím v rychlém tempu uváděl další novinky, až ... dospěl ke krachu. Výroba se zastavila a z obchodů postupně mizely výrobky, až to došlo do stavu, že se skoro nedala koupit nepoužitá britská lokomotiva. Tato situace ohrožovala celou budoucnost modelové velikosti N ve Velké Británii a byla jistě velmi nepříjemná také pro firmu Peco, protože, kdo si bude kupovat samotné vagóny? Patrně právě tehdy se Peco rozhodlo zahájit vlastní výrobu lokomotiv (první byla představena v roce 2006). Výrobu modelů Grahamfarish se nakonec podařilo také zachránit a po několikaleté odmlce se znovu objevily v prodeji. Značka byla zachována, ale firma byla včleněna do modelářského koncernu a výroba se přesunula do Asie. Z modelového hlediska se tím kvalita výroby rozhodně zlepšila, provozně jsem zatím neměl příležitost nové výrobky vyzkoušet. Obnovení značky Grahamfarish pravděpodobně vedlo firmu Peco k opuštění úvah o dalších lokomotivách a tak asi dlouhodobě zůstane u té jediné.

Velikost N v Británii opět relativně vzkvétá.

Rejstřík značek britské modelové železnice N

Snažil jsem se uvést všechny relevantní firmy a značky - tedy takové, které je vhodné zmínit v souvislosti s velkosériově vyráběnými modely kolejových vozidel podle britských předloh.

tovární výroba (co možná kompletní přehled, ale zas až tak moc o tom nevím):

Tabulka se zaměřuje hlavně na výrobce vozidel, u nich je pak zmíněn i sortiment příslušenství (údaje o příslušenství byly doplňovány méně systematicky). Vysvětlivky: Lok - lokomotivy, VN - nákladní vozy, VO - osobní vozy, kol - koleje, au - automobily, bud - budovy, přísl - ostatní příslušenství. Jeden křížek - ojedinělé výrobky, dva křížky - středně rozsáhlý sortiment, tři křížky - široký sortiment. Modře - existující výroba, černě - zaniklá výroba.

Výrobce: Lok VN VO kol au bud přísl

Sortiment:

Grahamfarish xxx xxx xxx     xx xx

Výrobce se kterým britské eNko stojí a padá. Široký sortiment lokomotiv všech trakcí, osobních a nákladních vozů i příslušenství.

Minitrix              

viz Trix (obchodní značka firmy)

Peco x xxx   xxx   xx xx

Známý výrobce kolejiva má také poměrně rozsáhlý sortiment britských nákladních vozů a od roku 2006 i první lokomotivu.

Trix xx xx xx        

Německá firma, dnes součást Märklina. Několik lokomotiv, osobních a nákladních vozů, ve své době výborné kvality. Prodávaly se pod vlastní značkou Minitrix, nebo pod značkou Hornby(?).

 

malosérie:

Malosériová výroba je značně rozšířená, přinejmenším jedna firma by si zasloužila zde uvést (možná časem), zatím jen toto: Malosériové britské modely pro velikost N se vyráběly i u nás, svého času bylo pár kousků z této výroby nabízeno v pražské prodejně Zerba.

Z malosériové výroby bylo také možné získat model lokomotivy řady 9000 jezdící tunelem pod kanálem La Manche a soupravu vozů Shuttle. Kdysi jsem se je pokoušel koupit (dvě takové lokomotivy jezdily asi rok v Cerhenicích). Tyto modely jsou ovšem v měřítku 1 : 160.

kolejivo:

Kolejivo Peco je sice většinou použitelné celosvětově, najdeme v něm ale také pár typicky britských kousků. Jsou to například výkolejky, zarážedla apod.

Informace o aktuální nabídce naleznete v ceníku britských modelů velikosti N. 

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Automobily N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Ceník Británie

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] [ Britské N ] Americké N ] Kontejnery N ] Automobily N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.