g
GE P42

 

 

Motorová lokomotiva GE P42 Genesis

model Kato


Lokomotiva Amtrak 22 v nátěru podle IV. schématu Amtraku.

Předlohou modelu je motorová lokomotiva typu P42 určená hlavně pro dálkovou osobní dopravu, která v čele rychlíků překonává rozsáhlé prostory celých USA. Většinu lokomotiv provozuje Amtrak. Více se o skutečných lokomotivách dozvíte na samostatné stránce.

Kato vyrábí perfektní zmenšeninu této, pro někoho elegantní, pro jiného ošklivé lokomotivy. Model má plastovou skříň, uloženou na rámu tvořeném jednodílným masivním kovovým odlitkem. V dutině tohoto odlitku je vloženo plastové pouzdro obsahující pětipólový motor se dvěma setrvačníky. To vše, spolu s kvalitními převody dává lokomotivě vysokou tažnou sílu a klidný chod. Lokomotiva jezdí trochu rychleji, než by odpovídalo modelové rychlosti, ale ne až tak moc, aby to výrazněji vadilo. Všechny nápravy jsou poháněny. Lokomotiva má na čele funkční bílá světla (LED). Je opatřena modelovými spřáhly Kato, kompatibilními se spřáhly Magne-Matic firmy Micro-Trains (spřáhla nejsou z výroby osazena rozpojovacími trny, ty jsou k lokomotivám přikládány v pytlíčku). Spřáhla jsou ale umístěna trochu níže, než je předepsáno (při provozu na kvalitních kolejích to nemusí vadit). Pro provoz na kolejištích s malými poloměry oblouků (250 mm a méně) je třeba spřáhla vyměnit za provedení s delším dříkem (ta jsou k lokomotivě přiložena).

Lokomotivní skříň má perfektně provedené detaily - za zmínku stojí zejména provedení žaluzií, ventilátorů a madel. Některé detaily čela (sklo reflektoru, prosvětlené číslo lokomotivy a kabelové propojky vícečlenného řízení) se dodávají odděleně. Modelář si je dosadí pomocí pinzety (montážní otvory kabelů nad pluhem jsou trochu obtížně přístupné). Nátěr má ostré kontury a i malé nápisy jsou dobře čitelné. Drobnými nápisy je opatřena dokonce i střecha lokomotivy. Uvnitř kabiny je hrubý náznak jejího vybavení.


Trojice lokomotiv P42. Zleva Amtrak 121, Via Rail Canada 906 a Amtrak 22.

Zpočátku byly nabízeny pouze modely lokomotiv Amtrak, v nátěru podle III. nebo IV. barevného schématu Amtraku. Nověji jsou nabízeny též lokomotivy Via Rail Canada (kanadská obdoba Amtraku). Od každé barevné varianty je nabízeno několik různých čísel lokomotiv, ty je možné zakoupit buď jednotlivě, nebo v sadách po dvou (různá čísla).


Lokomotiva Via Rail Canada 906.


Detail čela lokomotivy. Za povšimnutí stojí štítek výrobce GE (na podélníku nad ložiskovou skříní první nápravy) jako doklad kvalitního potisku modelu. Na čele chybí sklo reflektoru, prosvětlené číslo a kabely vícečlenného řízení, jakožto detaily, které si na model dosazuje modelář.


Detail droboučkých nápisů na střeše lokomotivy (vlevo Amtrak, vpravo Via Rail Canada).

Podrobnější hodnocení modelu (z něhož jsem zde částečně čerpal) přinesl časopis Model Railroader v červenci 2002.


Zadní čela lokomotiv - zleva Amtrak 22, Via Rail Canada 906 a Amtrak 121.


Detail popisů a žaluzií na boku kanadské lokomotivy.


Lokomotivám P42 to nejlépe sluší ve dvojicích.

Vhodnými vozy do soupravy s lokomotivou P42 jsou patrové vozy Superliner (na příslušné stránce dole je řazení souprav pojednáno podrobněji) a spěšninové vozy MHC.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N

 

nahoru
Alco PA
F3 (A+B)
SD70MAC
SD80MAC
SD90MAC
GE AC4400CW
GE P42
Budd RDC 1-4
California Zephyr
Superliner
Služební
MHC

 

 

Home ] Alco PA ] F3 (A+B) ] SD70MAC ] SD80MAC ] SD90MAC ] GE AC4400CW ] [ GE P42 ] Budd RDC 1-4 ] California Zephyr ] Superliner ] Služební ] MHC ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.