g
Levé - pravé

 

 

Smysl lodních šroubů

konvence a rozlišování pravých a levých šroubů Raboesch

Při výběru lodního šroubu je třeba správně určit jeho smysl - tj. jestli je pravotočivý, nebo levotočivý. Nejsem si jistý nakolik je konvence pro smysl šroubů po světě jednotná, my zde používáme označování podle výrobce (Raboesch).

Pravý šroub pohání loď vpřed, když se hřídel, která ho pohání otáčí doprava. To znamená, že pravý lodní šroub připevněný na hřídeli pomocí pravého závitu nemá tendenci se povolovat. Dále to znamená, že šroubovice lopatek pravého lodního šroubu má opačné stoupání, než šroubovice pravého závitu na šroubu spojovacím.

jednoduchá pomůcka pro rozlišování

Pokud palec ruky míří ve směru špičky lodního šroubu (tj. z pohledu lodi dozadu) a prsty ukazují směr otáčení potřebný pro pohon lodě vpřed, tak má šroub takový smysl jakou ruku jste použili. Pravá ruka značí pravotočivý šroub, levá ruka levotočivý šroub (viz obrázek).

volba smyslu šroubu

Základní volbou je pravotočivý šroub. Nemáte-li nějak zdůvodněnou potřebu použít šroub levý (loď s více hřídeli), držte se vždycky pravého. V našich tabulkách jsou pravotočivé šrouby z názorných důvodů vpravo (a jsou zvýrazněny zelenou barvou). Text čteme zleva a tak jsou pravotočivé šrouby až jakoby na druhém místě. Nedejte se tím zmást, jsou první volbou.


Levotočivý lodní šroub a levá ruka vlevo, pravotočivý lodní šroub a pravá ruka vpravo.

nahoru
Levé - pravé
Dvoulisté A-145
Dvoulisté C-154
Třílisté A-146
Třílisté C-160
Třílisté D-156
Třílisté D-162
Čtyřlisté A-147
Čtyřlisté A-149
Čtyřlisté B-158
Čtyřlisté C-170
Čtyřlisté D-174
Pětilisté A-148
Pětilisté A-181
Pětilisté C-168
Pětilisté C-183
Šestilisté B-172
Sedmilisté B-185
Sedmilisté B-179

 

 

Home ] [ Levé - pravé ] Dvoulisté A-145 ] Dvoulisté C-154 ] Třílisté A-146 ] Třílisté C-160 ] Třílisté D-156 ] Třílisté D-162 ] Čtyřlisté A-147 ] Čtyřlisté A-149 ] Čtyřlisté B-158 ] Čtyřlisté C-170 ] Čtyřlisté D-174 ] Pětilisté A-148 ] Pětilisté A-181 ] Pětilisté C-168 ] Pětilisté C-183 ] Šestilisté B-172 ] Sedmilisté B-185 ] Sedmilisté B-179 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.