g
Woodland

 

 

Materiály pro stavbu krajiny Woodland Scenics

Firma Woodland Scenics je známým výrobcem materiálů pro stavbu krajiny. Její výrobky nacházejí uplatnění především u železničních modelářů, ale jsou vhodné i pro stavitele architektonických modelů a také pro stavbu dioramat, která jsou oblíbená snad ve všech modelářských oborech. Sortiment je nesmírně široký, já se zde věnuji jen několika málo nejznámějším výrobkům, posypům (tráva nebo štěrk) a listoví. Tyto materiály slouží jednak pro ztvárnění zeleně, tj. trávy, stromů a keřů, jednak jako štěrk do kolejí.

Podrobněji je zpracována jedna stránka věnovaná práci s listovím (také máme názorný návod jak z listoví vyrábět stromy), něco málo je zpracováno o postavičkách WS. Svého času jsem značku WS v omezeném rozsahu dovážel, ve skladu jsou dosud nějaké zbytky z té doby, které doprodáváme. V současnosti zastupuji konkurenční firmu JTT & partners a mnohá další témata týkající se krajiny jsou zpracována v souvislosti s touto novou značkou.


Takhle vypadají sáčky s posypy Woodland Scenics - zprava: jemný posyp T46, listoví F52 a vláknina FP178.

nahoru
JTT & partners
Stavíme stromy
Výška stromů
Woodland

Listoví
Postavičky
Ceník

 

 

Home ] JTT & partners ] Stavíme stromy ] Výška stromů ] [ Woodland ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.