Koleje Peco 0

 

 

Kolejivo Peco s rozchodem 32 mm

(nejen pro velikost 0)

Peco vyrábí tři řady kolejiva s rozchodem 32 mm - dvě jsou určeny pro velikost 0, třetí kolejivo je úzkorozchodné k většímu měřítku SM-32.

kolejivo BH

"stoličkové"

pro velikost 0

kolejivo FB

"širokopatní"

pro velikost 0

kolejivo SM-32

-

pro velikost SM-32

výška kolejnic 3.15 mm (IL-7BH)

prostor pro okolek cca 1.5 mm

celková výška koleje 7.2 mm

výška kolejnic 3.6 mm (IL-7FB)

prostor pro okolek cca 2.3 mm

celková výška koleje 7.7 mm

výška kolejnic 5.1 mm (IL-8)

prostor pro okolek cca 2.7 mm

celková výška koleje 10.3 mm

stoličkové upevnění kolejnic

upevňovadla Pandrol

standardní upevnění svěrkami

prostor pro okolek

Výška prostoru pro okolek je důležitým parametrem, kterému nakonec mnozí modeláři podřídí volbu kolejiva i v případě, že by se jim daleko více líbilo to modelovější a s více výhybkami. Dějiny velikosti 0 jsou dlouhé, během staletí se vyrábělo ledacos a každý podřizuje plány svým sbírkám a možnostem.

V našich zemích má nově vyráběná nulka okolky obvykle kolem 2 mm vysoké. Takové má Merkur i ETS a tato vozidla bezproblémově jezdí po kolejích FB. V případě značky ETS se údajně vyskytují dva rozměry okolků a ty větší (snad se vyskytují u starší výroby ?) neprojedou ani po FB. Zdůrazňuji slovo údajně, protože sám s tím zkušenost nemám - musíte si zkrátka projít svůj vlastní park vozidel.

Zajímavé jsou také pokusy s kolejivem BH. Stoličky jsou na vnitřní straně koleje hodně ztenčené a uvážíme-li, že okolky jsou kuželové, zdálo by se, že se sem musí hladce vejít o hodně větší okolek, než je oněch 1.5 mm, které vyplývají z výšky stoliček. Pokusy ale ukazují, že se tam sice vejde, ale rozhodně ne hladce. Vozidla tedy vcelku bezpečně projedou, ale drncají.

stoličkové kolejivo BH

Kolejivo BH používá nižší kolejnice a v tomto ohledu jej lze považovat za modelovější, neboť výška kolejnic lépe odpovídá měřítku. Prostor pro okolek má ale výšku jen cca 1.5 mm a i když jsou upevňovací stoličky na vnitřní straně koleje zeštíhlené, vozidla s většími okolky při jízdě drncají. Kromě toho se stoličková upevňovadla mnoha modelářům nemusí líbit, protože tento způsob byl výrazněji rozšířen jen v některých oblastech světa. Sortiment (především výhybek) je ale v případě kolejiva BH největší. Kolejivo používá kolejnice s úzkou patou IL-7BH, zvané též "stoličkové" nebo (ne zcela přesně) "dvouhlavé" (podrobněji v přehledu kolejnic Peco), výrobky se poznají i podle katalogového čísla, kde jsou písmena BH uvedena.

širokopatní kolejivo FB

Toto provedení je našim modelářům bližší a má také podstatně větší prostor pro okolek (cca 2.3 mm), takže většina vozidel projede bez omezení a bez drncání (například současný Merkur má okolky výšky 2 mm). Sortiment kolejiva FB je bohužel užší. Kolejivo používá širokopatní kolejnice IL-7FB (podrobněji v přehledu kolejnic Peco), výrobky se poznají i podle katalogového čísla, kde jsou písmena FB uvedena. Nějaké další údaje včetně popisu a fotografií výhybek jsou na samostatné stránce.


Srovnání upevňovadel - vlevo kolej FB s upevňovadly Pandrol, vpravo kolej BH se stoličkami.


A tady vidíme, oč je kolej FB (vlevo) mohutnější než BH (vpravo).

kolejivo SM-32

Sortiment kolejiva SM-32 je nevelký. Velikost SM-32 modeluje úzké rozchody okolo 600 mm na stejném rozchodu, jako má velikost 0. Jde tedy o dost velké měřítko a tomu odpovídají rozměry pražců a dalších dílů kolejí. Vzhledově se tyto koleje k velikosti 0 nehodí, ale bezpečně po nich projedete i s extrémně velkými okolky. Kolejivo používá kolejnice IL-8.


Kolej pro velikost SM-32 (Peco SL-600).

úzkorozchodné kolejivo 0e

Peco vyrábí také úzkorozchodné kolejivo k velikosti 0, ale o něm se rozepíšu až někdy jindy, každopádně to nebude na této stránce (viz nadpis - nepatří to sem).

další obrázky

Určené hlavně pro porovnání.


Pro srovnání: shora Peco SL-700BH, SL-700FB a SL-600 dole.


Pro srovnání: zleva Peco SL-700BH, SL-700FB a SL-600 vpravo.


Pro srovnání: shora Peco SL-700BH, SL-700FB a SL-600 dole.

Aktuální nabídku kolejiva Peco pro velikosti 0 a 0e najdete v příslušném ceníku, velikost SM-32 je uvedena zvlášť, samostatné kolejnice mají také ceník zvlášť.

nahoru
Sihla
Koleje Peco 0
Czernowitz

Kolejivo Peco FB
Ceník Peco 0 a 0e

 

 

Home ] Sihla ] [ Koleje Peco 0 ] Czernowitz ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.