Kolejivo Peco FB

 

 

Širokopatní kolejivo Peco FB pro velikost 0

Peco dodává dva druhy normálněrozchodného kolejiva pro velikost 0, jejich základní srovnání najdete v přehledu kolejiva pro rozchod 32 mm. Zde se zaměříme na kolejivo "FB", které používá širokopatní kolejnice IL-7FB (podrobněji v přehledu kolejnic Peco). V katalogu Peco tyto výrobky poznáme mimo jiné i podle katalogového čísla, které obsahuje již zíněná písmena FB.

Širokopatní provedení kolejiva je našim modelářům bližší, protože časy, kdy se i v našich krajích používaly stoličky minuly tak dávno, že už si to vlastně ani nikdo nepamatuje. Kolejivo FB navíc používá vyšší kolejnice, takže po něm snáze projedou vozidla s vyššími okolky, jaká se běžně vyskytují nejen v letitých sbírkách, ale vlastně se ještě stále celkem běžně vyrábějí.

Sortiment kolejiva FB je bohužel užší, než u stoličkové řady BH. S širokopatními kolejnicemi se vyrábí tvarovatelné koleje, jeden základní typ výhybek a ještě díly pro vlastnoruční stavbu kolejí a výhybek. K těmto dílům patří: samostatné dřevěné pražce délky 175 mm (dost dlouhé i pro výhybky), betonové pražce (traťové), upevňovadla (v provedení běžném nebo s patkou pro jazyk), kolejnice (v provedení běžném, nebo opracované pro použití v srdcovce nebo jako jazyk výhybky) a kolejnicové spojky (kovové i izolační). Kromě samostatných betonových pražců modelují všechny výrobky koleje na dřevěných pražcích s upevňovadly pandrol. Velikost 0 umožňuje poměrně obstojné propracování upevňovadel, ale to je pro naše modeláře spíše na škodu, protože odpovídající upevnění kolejnic se na našich tratích nepoužívá. Tvarovatelné koleje mají délku 914 mm.


Detail upevňovadel Pandrol.

výhybky pro širokopatní kolejivo 0

S výhybkami, které mají katalogové označení SL-E791FB (pravá) a SL-E792FB (levá), se seznámíme podrobněji.

Geometrie výhybek: Délka přímé koleje je 412 mm (Peco udává 416 mm, ale asi to spletli, měřil jsem to), poloměr odbočení 1828 mm (toto, ani ostatní míry jsem po výrobci nekontroloval), úhel odbočení 8°.

Výhybky mají vodivou srdcovku. Přepínač napájení jazyků a srdcovky býval přímo vestavěn do výhybky, později bylo od tohoto řešení upuštěno, nicméně původní prostor pro přepínač a příslušné vodiče zůstal zachován a tak po dokoupení přepínače můžeme výhybku dovybavit podle původního řešení. Přepínač je ovšem samozřejmě možné umístit i jinam (např. pod přestavník). Podrobnosti ohledně elektrického napájení jsou důkladně probrány v přiloženém anglickém návodu. Výhybky jsou navrženy pro přestavník PL-10 a jeho varianty, jazyky mají pružné zamykání v obou krajních polohách.


Celkový pohled na pravou výhybku SL-E791FB.


Detail srdcovkové části výhybky. Celá srdcovka je poskládaná z čistě obrobených kolejnic.


Detail výměnové části. Také jazyky jsou z obrobených kolejnicových profilů. Nad přestavovací tyčí je mezi jazyky kryt přepínače napájení jazyků a srdcovky. Má podobu dřevěné lávky, takže nepůsobí nijak zvlášť rušivě, ale pravda je, že na našich skutečných výhybkách nic takového nenajdeme.


Původní řešení s vestavěným přepínačem pro napájení jazyků a srdcovky. Přepínač je sice z větší části zakrytý, ale zespodu je přece jenom trochu vidět. Je umístěn vlevo vedle přestavovací tyče. Drát pro napájení srdcovky vede pod jednou z kolejnic a je vidět vlevo nahoře. Na nyní vyráběných výhybkách jsou prostor pro přepínač i drážka pro vodič k srdcovce zachovány, chcete-li ale toto řešení použít, musíte si vše doinstalovat sami. Na obrázku jsou vidět také otvory pro připevnění přestavníku PL-10.


Po nasazení přestavníku PL-10 (prodává se samostatně) to vypadá takto.


Výhybky se prodávají balené v krabičkách a je k nim přiložen podrobný návod v angličtině.

stoličkové kolejivo 0

Je druhým typem kolejiva Peco a podrobnější text o něm snad připravím časem. Zatím jen toto:

Toto provedení kolejiva je pro britské železnice typické a běžně se používalo i jinde ve světě (setkal jsem se s ním např. ve Francii), ale u nás se nevyskytuje. Snad bychom ho našli někde ve starší historii našich drah, ale pro běžné využití je prostě cizí.

V nabídce Peco ovšem stoličkové kolejivo převažuje. Kromě tvarovatelných kolejí se vyrábějí výhybky běžné, obloukové a symetrické, dále angličan a kolejové křížení. Ze zvláštních konstrukcí jsou v nabídce výkolejky britského provedení (vypadají jako jednojazykové výhybky) a zarážedlo. K dispozici jsou také obvyklé díly pro vlastnoruční stavbu kolejí a výhybek - samostatné dřevěné pražce délky 175 mm (dost dlouhé i pro výhybky), stoličková upevňovadla (v provedení běžném nebo s patkou pro jazyk), kolejnice (v provedení běžném, nebo opracované pro použití v srdcovce nebo jako jazyk výhybky) a kolejnicové spojky (kovové i izolační). Tvarovatelné koleje mají délku 914 mm.

Aktuální nabídku kolejiva Peco pro velikosti 0 a 0e najdete v příslušném ceníku, samostatné kolejnice mají ceník vlastní.

nahoru
Kolejivo Peco FB
Ceník Peco 0 a 0e

 

 

Home ] [ Kolejivo Peco FB ] Ceník Peco 0 a 0e ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.