Odlitky Máša

Seznam odlitků z produkce Jana Máši

podle podkladů výrobce - aktualizováno v červnu 2005

S objednávkami se přednostně obracejte přímo na výrobce: Mavo - Jan Máša, Kladenská 499 / 69, 160 00 Praha 6.

Elektronické spojení není.

Ceny výrobce neuvádí - dle dohody.

Výrobce se pravidelně účastní pražské modelářské bursy.

řada:

poznámka:

Velikost TT:

 

EM 475.1

celá jednotka (fotografie zde)

Lokomotivy H0:

 

354.1

na pojezd ř. 66 DR

456.0

na pojezd ř. 86 DR

464.0

 

E 469.2

na pojezd ř. E 11 / E 44 DR

E 469.3

na pojezd ř. E 11 / E 44 DR

E 479.0

na pojezd ř. ES 499.0 / E 499.2 ČSD

E 479.1

na pojezd ř. ES 499.0 / E 499.2 ČSD

E 499.0

na pojezd ř. E 11 / E 44 DR

E 499.1

na pojezd ř. E 11 / E 44 DR

ES 499.1

na pojezd ř. ES 499.0 / E 499.2 ČSD

S 489.0

 

S 499.02

 

S 699.0

 

EM 475.1

celá jednotka

T 211.0

na pojezd ČKD BN 150

714

na pojezd ř. 110 DR

T 448.05

na pojezd ř. 110 DR

T 466.2

na pojezd ř. 110 DR

T 478.1

2. nebo 3. série, na pojezd ř. 110 DR

T 669.0

na pojezd ř. 120 DR / T 679.1 ČSD

M 290.0

na pojezd ř. 118 DR

ČME 5 SŽD

na dva pojezdy z kondenzačního tendru k ř. 52 DR

Tramvaje H0:

 

T 3

 

T 6

 

KT 8

 

TR7

 

Ponorka

 

Krasin

 

Mevro

 

osobní vozy H0:

 

BDs

zkrácený na pojezd Schicht

D

nezkrácený

nákladní vozy H0:

 

Gags

 

Ha

 

Sa

 

Sas

 

 

 

 

Home ] Šedé odlitky ] [ Odlitky Máša ] Tabulky Kwasnica ] Kolečka Šátek ] Součástky oWo ] RJM - Lokomotivy H0 ] Odlitky Kaněk ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.