g
Tvarovatelné kol.

 

 

Tvarovatelné ("flexi") koleje

Jsou spolu s výhybkami základem pro stavbu kolejiště. Zkušený modelář ani víc nepotřebuje. Výhybky ovšem zatím nenabízíme.

Řada provedení tvarovatelné koleje umožňuje stavbu traťového svršku modelově odpovídající většině našich skutečných železnic (kromě nemnoha tratí používajících dosud pražce ocelové a betonové dělené). Bohužel mnoho modelářů jinak puntíčkářských trvá na jednotném vzhledu kolejí na celém kolejišti. Ve skutečnosti ovšem najdeme v obvodu jediné skutečné stanice a na přilehlých traťových kolejích řadu provedení svršku. Několik příkladů, které si můžete snadno ověřit v provozu ČD:

staniční koleje na betonových pražcích, výhybky na dřevěných pražcích,

hlavní trať na betonových pražcích, místní dráha na dřevěných pražcích,

jedna kolej po obnově trati na betonových pražcích, druhá (před obnovou) na dřevěných,

dopravní koleje stanice na betonových pražcích, vlečka a depo na dřevěných pražcích,

trať na zemním tělese na betonových pražcích, které na ocelovém mostě vystřídají dřevěné pražce (mostnice), podobně jsou řešeny i mnohé přejezdy atd. Liší se i barva betonových pražců od světle šedé v nově položené koleji až po rezavě hnědou u pražců mnoho let vystavených povětrnosti a brzdovému obrusu. Na tratích se stykovanou kolejí jsou často používány v místech styků zdvojené pražce (betonové i dřevěné). Rázovému zatížení od vlaků projíždějících přes nekvalitní styk lépe odolávají houževnatější dřevěné pražce. Proto bývají často styky podloženy dřevěnými pražci i v koleji jinak položené na betonových pražcích. Na některých tratích jsou dokonce nahrazeny dřevěnými i pražce v okolí styku, takže je v místě styku šest dřevěných pražců.

Všechna tato provedení trati snadno zhotovíte z našich výrobků. Koleje se zdvojenými pražci pod stykem, které jsou stejného druhu jako ostatní pražce, snadno zhotovíte z běžných kolejí 70-10 a 70-20 vyřezáním některých spojovacích pásů vymezujících rozteč pražců na spodní straně koleje. Koleje na betonových pražcích se styky podloženými dřevěnými pražci najdete v našem sortimentu.

70-10 Kolej na dřevěných pražcích (délka 800mm)

Rozměry pražců odpovídají předloze ČSD (ČD a ŽSR).

70-20 Kolej na betonových pražcích (délka 800mm)

Předlohou nám byly pražce typu SB-8, používané ČSD (ČD a ŽSR). Vzhledem k minimálním rozdílům v rozměrech většiny betonových pražců modeluje kolej věrně všechna u nás běžně používaná provedení koleje na betonových pražcích.

 

 

 

 

 

 

nahoru
Tvarovatelné kol.
Koleje
Korkové lože
Ceník

Časté otázky

 

 

Home ] [ Tvarovatelné kol. ] Koleje ] Korkové lože ] Ceník ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.