g
Časté otázky

 

 

Děkujeme za Vaše ohlasy !

Ve Vašich ohlasech se často opakují některé otázky, na které bych zde chtěl postupně odpovídat. Postupně by zde měly být zveřejněny zásady práce s kolejivem. Protože příprava takového komplexního dokumentu (s ilustracemi) si vyžádá více času, zatím jsem to stále odkládal. Četnost otázek mne ale přiměla alespoň k tomuto provizornímu řešení, ze kterého se snad časem vyvine kýžený dokument.

Odpovědi na časté otázky:

Jaký je rozdíl mezi kolejí a kolejnicí?

Tak tahle otázka je kontrolní, ode mne. Znát tento rozdíl je pro pochopení textů o kolejivu důležité. Kolejnice je pouze ten kovový profil s hlavou stojinou a patou, který se ve skutečnosti vyrábí válcováním za tepla z oceli a v modelu všelijak, ale každopádně také z kovu. Oproti tomu kolej je složitější věc, je smontována ze dvou kolejnic, většího množství pražců, upevňovadel a dalších dílů. Podle souvislostí k ní můžeme počítat i štěrk atd. Po koleji může jezdit vlak, po kolejnici tak nanejvýš jeho jednotlivá kola.

Z čeho je vyrobena modelová kolejnice?

Materiálem kolejnice je pakfong, (to je ta slitina, která je v německém jazyce označována jako "Neusilber" a v anglickém jazyce "Nickel silver"). Materiál je dobře odolný korozi a je možno jej pájet.

Dá se tento materiál pájet?

Ano, velmi dobře. Platí to nejen pro kolejnici, ale i pro kovové kolejnicové spojky. Při pájení na smontované koleji je třeba dávat pozor, aby vzniklé teplo neroztavilo, nebo nedeformovalo okolní pražce. Teplo může také poškodit upevňovadla a kolej v okolí letovaného spoje má pak zhoršenou stabilitu geometrie. Výhodným způsobem jak zřídit napájení koleje elektřinou je připájet napájecí drátky ke kolejnicové spojce a tu pak použít v některém ze styků napájeného úseku koleje.

Je povrchová úprava časově stálá nebo se po nějakém čase (roky) musí nějak renovovat - chemicky nebo mechanicky? (Např. mé staré plechové kolejivo je značně zoxidované a vlaky po něm spíše poskakují něž jedou a tak jsem zkoušel oxid mechanicky odstranit, ale nevím jak je tato operace časově stálá.)

Naše profilové kolejnice nemají povrchovou úpravu, jsou vyrobeny z plného materiálu. V suchém domácím prostředí nekorodují. Po několikaleté zkoušce vystavení kolejnice povětrnosti (pražská zahrada u hlavní silnice) se tato potáhla slabou vrstvou oxidů, která zabránila další korozi, pouze na několika místech se objevily výraznější tečky měděnky.

Kolejnice se ale vždy zvolna pokrývá vrstvou špíny, která zhoršuje napájení vozidel elektřinou. Tuto špínu je třeba čas od času odstraňovat mechanicky či chemicky.

Oproti tomu staré plechové kolejnice byly ocelové, s povrchovou úpravou. Mechanické odstranění oxidů zde obvykle dále zhoršilo odolnost povrchové vrstvy a koroze pak mohla postupovat rychleji a na větší ploše.

Pokud kolejnici jednou ohnu není již cesty zpět, nebo ji mohu znovu natvarovat do jiného oblouku? Je počet ohnutí nějak omezen?

Při používání běžných poloměrů koleje (od R = cca 280 mm) se kolejnice deformuje v oblasti pružné deformace a lze ji tedy vrátit do původního tvaru, nebo vytvarovat do jiného poloměru bez omezení počtem změn. Při příliš častém ohýbání však může dojít k uvolnění plastových upevňovadel, kterými je kolejnice připevněna k pražcům (jeden z pásů se při ohýbání musí pohybovat v upevňovadlech).

Jiná otázka je, že u ohnuté koleje obvykle nejsou vstřícné konce obou kolejnicových pásů a jeden z nich je tedy třeba zkrátit. Po ohnutí na druhou stranu budete muset zkrátit ten druhý atd.

Je možné kombinovat kolejivo s profilovým kolejivem od jiných výrobců?

Ano. Výška profilu je 2 mm což umožňuje spojování s kolejivem Tillig (zde je výrobcem udávána výška 2.03 mm). Pozor, při spojování s původním kolejivem Pilz (někde dosud v prodeji), berte ohled na odlišný tvar paty tohoto kolejiva. Patkové kolejnicové spojky pak lze použít pouze s úpravami.

Přechodová kolej slouží pro přechod na starý typ plechové koleje (ohnutý plech)?

Ano.

 

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.