g
Koleje

 

Přímé koleje

71-10 Kolej přímá, délka 200 mm

71-20 Kolej přímá, délka 100 mm

UPOZORNĚNÍ: V současné době se přímé koleje nedodávají

Zarážedla

75-10 Zarážedlo na dřevěných pražcích

75-14 Zarážedlo na betonových pražcích

75-16 Zarážedlo na betonových pražcích, poslední dva pražce dřevěné

Zarážedlo z kolejnic vyrábíme podle předlohy používané ČD (ČSD). Efektivní délka koleje před zarážedlem 60mm. Protože ponížené pražce pod spodní výztuhou mohou působit potíže při stavbě kolejiště na rovné desce, jsou tyto jen lehce navlečeny a lze je snadno oddělit (ve skutečnosti jsou tyto pražce často zasypány a nejsou tedy vidět).

Prohlédněte si stránky věnované podrobnostem o tomto výrobku a jeho skutečné předloze.

Ostatní koleje

76-90 Přechodová kolej

Pro spojování profilového kolejiva s kolejivem z ohýbaného plechu.

Patkové kolejnicové spojky

71-90 Patková kolejnicová spojka kovová

79-20 Patková kolejnicová spojka izolační

Pro spojování profilového kolejiva. Kovové spojky jsou baleny po 10 ks a jsou vyrobeny z pakfongu (lze k nim snadno přiletovat napájecí vodič. Plastové izolační spojky jsou baleny po tuctu.

nahoru
Tvarovatelné kol.
Koleje
Korkové lože
Ceník

 

 

Home ] Tvarovatelné kol. ] [ Koleje ] Korkové lože ] Ceník ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.