g
Zarážedlo

 

75-10 zarážedlo na dřevěných pražcích

75-14 zarážedlo na betonových pražcích

75-16 zarážedlo na betonových pražcích, poslední dva pražce dřevěné.

Zarážedlo z kolejnic je vyrobené podle předlohy používané ČD (ČSD). Výška profilu kolejnice je 2 mm, efektivní délka koleje před zarážedlem je 60 mm. Protože ponížené pražce pod spodní výztuhou mohou působit potíže při stavbě kolejiště na rovné desce, jsou tyto jen lehce navlečeny a lze je snadno vyvléknout (ve skutečnosti jsou tyto pražce často zasypány štěrkem a nejsou tedy vidět). Zarážedlo dodáváme ve výše uvedených provedeních.

Předloha:

Předlohou našeho modelu je klasické zarážedlo jaké u nás najdeme na snad každém větším nádraží. Na první pohled se jedná o typizovanou konstrukci, rozšířenou po celé síti ČD a vyráběnou řadu desítek let. V detailech provedení se však jednotlivá zarážedla liší, takže lze s mírnou nadsázkou prohlásit: Co kus to originál. Více se o skutečných zarážedlech dozvíte na zvláštní stránce, kterou jsem tomuto tématu věnoval.

nahoru
Vozidla ČSD
Pao
Třebovice
Hrabovka
Podbrezová
O pražcích a tak
Zarážedlo
Samočinná spřáhla
Kontejnery
RoadRailer
Shay
Americké dráhy
Lokomotivy USA
Vozy USA
Superliner
Bez dráhy

Předloha zarážedla

 

 

Home ] Vozidla ČSD ] Pao ] Třebovice ] Hrabovka ] Podbrezová ] O pražcích a tak ] [ Zarážedlo ] Samočinná spřáhla ] Kontejnery ] RoadRailer ] Shay ] Americké dráhy ] Lokomotivy USA ] Vozy USA ] Superliner ] Bez dráhy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.