g
Předloha zarážedla

 

 

Skutečná zarážedla z kolejnic na našich drahách:

Předlohou našeho modelu je klasické zarážedlo jaké u nás najdeme na snad každém větším nádraží. Na první pohled se jedná o typizovanou konstrukci, rozšířenou po celé síti ČD a vyráběnou řadu desítek let. V detailech provedení se však jednotlivá zarážedla liší, takže lze s mírnou nadsázkou prohlásit: Co kus to originál.

Zarážedlo se většinou vyrábí z lehčích typů kolejnic (nižší profil). Konce kolejnic jsou někdy uříznuty čistě, jindy jsou "ohlodány" plamenem autogenu. Vyskytují se dva základní způsoby tvarování kolejnic. Buďto jsou kolejnice za tepla ohýbány přes celou výšku profilu, nebo jsou do kolejnice vypáleny klíny tak, že zůstane spojena jen patou, potom je ohýbána (tím se klíny uzavřou) a znovu svařena.

Naohýbané díly bývaly nýtovány, dnes jsou obvykle sešroubovávány. K tomu se používá dílů drobného kolejiva nebo dílů k tomuto účelu zvláště vyrobených. Spojení jsou obvykle svěrná, někdy jsou však kolejnice děrovány (v patě) a prošroubovány.

Břevno bývá zhotoveno z dřevěného pražce a ke konstrukci je přišroubováno (někdy zezadu pomocí vrtulí atd., někdy je opásáno svorníky s podkladnicemi a kolejnicovými spojkami. Břevno je obvykle bez nárazníků, ale jsou i exempláře opatřené běžnými vozovými nárazníky.

Zarážedlo bývá zřizováno v koleji s betonovými i s dřevěnými pražci. Spodní výztuha je podepřena níže umístěnými pražci (čtyři nebo pět kusů), které však často nejsou vidět (zasypány štěrkem či nepořádkem). Další pražec bývá někdy umístěn na konci zarážedla pod převislým koncem kolejnice. Všechny tyto pomocné pražce jsou vždy dřevěné (snáze se montují), rovněž poslední jeden nebo dva pražce před zarážedlem jsou někdy dřevěné i v koleji s jinak betonovými pražci.

Naše zarážedlo dobře odpovídá provedení z kolejnic ohýbaných po vypálení klínů, s břevnem bez nárazníků, připevněným pomocí podkladnic a dalších dílů drobného kolejiva.

Ukázky zarážedel z různých stanic:


Ukázka zarážedla z žst Plzeň hlavní nádraží. Tomuto zarážedlu dobře odpovídá náš model, i když v tomto případě končí vzadu kolejnice zároveň. Všimněte si, že u tohoto zarážedla jsou vidět pražce pod spodní kolejnicí (je poměrně nově instalováno). Na rozdíl od níže uvedených fotografií bylo toto zarážedlo tvarováno vypálením klínů z kolejnic a svařením po ohnutí.


Jiné zarážedlo v žst Nymburk město. Právě probíhá obnova koleje a díky tomu je zarážedlo vidět v celé kráse. Hromada zeminy napovídá, že za normálních okolností nebyly vidět nejen spodní pražce, ale ani spodní kolejnice. Pozor, zarážedlo na obrázku není připojeno ke koleji, jen tak leží v díře.


Tímto zarážedlem končí jedna z kusých kolejí v areálu ŽZO Cerhenice. Náš model mu odpovídá velmi přesně.


Boční pohled na totéž zarážedlo dobře ukazuje pražce pod spodní výztužnou kolejnicí, způsob ohýbání kolejnic (za tepla přes celou výšku profilu) a převislý konec horní kolejnice.

Další ukázky zarážedla, tentokrát ze stanice Pečky, najdete zde a také zde. O tom, že v průběhu historie mohla zarážedla vypadat i trochu jinak se můžete přesvědčit na jiném místě našich stránek.

 

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.