Americké dráhy

 

 

Severoamerické železnice

Severoamerická železniční síť

Základ severoamerické železniční sítě tvoří všechny vzájemně propojené trati normálního rozchodu ležící na území Kanady, USA a Mexika. Dále k ní patří (patřily) navazující úzkorozchodky a různé další dráhy, které leží na území severoamerického kontinentu, ale nemají kolejové propojení se základní sítí (Aljašská železnice, dráha White Pass & Yukon, některé dráhy v Kanadě - hlavně v severním Quebecu a na Novém Foundlandu a úzkorozchodky na Havajských ostrovech). Patří sem i úzkorozchodky zasahující z Mexika na území Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru. Svého času byly úzké vazby (mj. trajektová přeprava vozů) mezi železnicemi v USA a na Kubě, železnice ostatních Antilských ostrovů (pokud vůbec vznikly) větší vazby na síť kontinentu nemají a neměly.

Členění železničních společností do tříd

Železniční společnosti se podle významu dělí do tříd. Kritériem jsou podle amerického Výboru pro pozemní dopravu (U.S. Surface Transportation Board) roční tržby z železniční dopravy, přitom se za rozhodující považuje průměrná hodnota vypočtená z příjmů za poslední tři roky. V současnosti (2003) musí dráha I. třídy překonat hranici 250 milionů dolarů (dle jiného pramene 266.7) a dráha II. třídy 20 milionů dolarů. Ostatní společnosti jsou zařazeny do III. třídy

AAR dělí menší železniční společnosti na regionální dráhy a "lokálky" (Short lines). Regionální dráha má průměrný roční příjem mezi 40 a 256.4 miliony dolarů a přinejmenším 563 km tratí, lokálka některý z obou uvedených limitů nedosahuje.

V roce 2003 je za železnice I. třídy považováno těchto sedm společností: Burlington Northern Santa Fe, Canadian National, Canadian Pacific, CSX Transportation, Kansas City Southern, Norfolk Southern a Union Pacific. Dráhy jsou hodnoceny jen podle výkonů dosahovaných na území USA, přesto se do I. třídy vejdou i obě velké kanadské společnosti (obě mají část tratí na území USA). Kdyby se hodnotilo bez ohledu na zeměpisnou polohu, splňovaly by podmínky pro zařazení do I. třídy i dvě mexické dráhy: Transportación Ferroviaria Mexicana a Ferromex.

 

nahoru
Vozidla ČSD
Pao
Třebovice
Hrabovka
Podbrezová
O pražcích a tak
Zarážedlo
Samočinná spřáhla
Kontejnery
RoadRailer
Shay
Americké dráhy
Lokomotivy USA
Vozy USA
Superliner
Bez dráhy

Caltrans

 

 

Home ] Vozidla ČSD ] Pao ] Třebovice ] Hrabovka ] Podbrezová ] O pražcích a tak ] Zarážedlo ] Samočinná spřáhla ] Kontejnery ] RoadRailer ] Shay ] [ Americké dráhy ] Lokomotivy USA ] Vozy USA ] Superliner ] Bez dráhy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.