Pod zdí

 

 

Hrabovka - dolní úsek pod zdí

Fotografie ze spojky Hrabovka zachycující úsek od zhlaví Masarykova nádraží až k mostu přes Husitskou ulici.


Souprava složená z jednotek 471.010 a 471.007 právě přijela spojkou od hlavního nádraží a pod zdí mění směr jízdy. V čele s vozem 971.010 bude pokračovat k nástupištím Masarykova nádraží. 7.12.2005.


162.046 projíždí pod zdí k Masarykovu nádraží. Nad zdí se už zakládají portály nového spojení, stavba obklopuje v tomto úseku spojku ze všech stran a za pár dní ji pohltí. Píše se 9.12.2005.

Ještě více fotografií

363.174 jedoucí na hlavní nádraží najíždí na spojku. Po koruně vysoké opěrné zdi měla vést obdoba nového spojení již před bezmála padesáti lety. O této nedokončené stavbě je známo vůbec málo podrobností, kdyby tak o tom někdo chtěl napsat něco chytrého...

7.12.2005

Tento domek stojí v místě odbočení spojky z Olomoucko-pražské dráhy. 141 je snad poslední v číselné řadě strážních domků KFJB od jihu Čech do Prahy.

7.12.2005

971.007 projíždí pod zdí.

7.12.2005

Zakládání portálů nového spojení nad opěrnou zdí hrabovské spojky.

9.12.2005

162.046 přijíždí od mostu přes Husitskou ulici.

9.12.2005

nahoru
Nad Husitskou
Most
Pod zdí

 

 

Home ] Nad Husitskou ] Most ] [ Pod zdí ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.