Koleje USA

 

 

Americké koleje

odlišnosti stavby kolejí v Severní Americe

Koleje v Americe vypadají na první pohled dost stejně jako u nás. Na druhý pohled je vidět, že při stejném rozchodu je skoro všechno ostatní trochu větší. Na třetí pohled se najdou různé sice nenápadné, ale často důležité další rozdíly.

průjezdný průřez

Průjezdný průřez je, ve srovnání s Evropou, především vyšší. Má také jednodušší, víceméně obdélníkový tvar.

Přesněji řečeno existuje více průřezů, které se navzájem liší hlavně výškou a které se rozlišují písmeny,. Nejvyšší z nich, průřez H dosahuje výšky 6147 mm nad temenem kolejnice. Nejvyšší průřezy umožňují přepravu kontejnerů ve dvou vrstvách.

osová vzdálenost kolejí

Osová vzdálenost kolejí je obvykle podstatně větší (přestože šířka obrysu vozidel se až o tolik neliší). Nejspíš je to proto, že místa mají dost. Určitě to usnadňuje údržbu tratí.

štěrkové lože

Štěrkové lože bývá na hlavních tratích podstatně mohutnější než známe od nás. Ve stanicích se na vedlejších kolejích štěrkem přece jen trochu šetří a tak se na ně z trati někdy maličko sjíždí z kopce.

pražce

V daleko větší míře se používají dřevěné pražce. Betonové pražce se v průběhu 20. století používaly zanedbatelně a teprve v posledních letech se začínají významněji prosazovat. Mají hodně lesů.

Normální dřevěný pražec má rozměry 229 x 178 x 2591 mm, ve srovnání s naším (260 x 150 x 2600 mm) je tedy maličko štíhlejší. Délky výhybkových pražců se stupňují po cca 15 cm.

rozdělení pražců

Na toto téma jsem našel pouze informaci, že dráha B&M používala rozdělení 3000 pražců na míli. Z toho vychází vzdálenost sousedních pražců 540 mm. Tato hodnota odpovídá rozdělení e u nás používanému pro hlavní tratě.

I když se uvedená hodnota týká jen dráhy B&M, z náznaků usuzuji, že je dostatečně reprezentativní pro celý kontinent.

kolejnice

Pro současné hlavní trati se obvykle používají kolejnice s hmotností 64.5 - 67.5 kg na metr délky, vysoké cca 180 mm. Existují i kolejnice 77 kg/m (vysoké bezmála 220 mm), ale ty se používají vzácně (dost možná se v současnosti již ani nově nepokládají). Odstavné koleje a místní dráhy používají kolejnice s 44.6 - 49.6 kg/m, vysoké okolo 150 mm. Stejné kolejnice mívaly i hlavní trati někdy na počátku 20. století, u menších společností pak vydržely až do jeho poloviny. V 19. století se používaly i lehčí kolejnice.

Kolejnice mívaly tradičně délku 11.9 metru, to aby je bylo možné snadno nakládat do standardních otevřených vozů délky 12.2 m (40´). Dnes se již používají kolejnice delší.


Dokonce mám jeden obrázek originál americké kolejnice, pořízený na nádraží v Las Vegas 13.8.1994.

uspořádání styků

Nenápadný, ale důležitý rozdíl. U nás se styky obou kolejnic umísťují vstřícně (viz horní obrázek), v Severní Americe vystřídaně (viz dolní obrázek).

Má to dvě zajímavé souvislosti. První je ta, že u vystřídaných styků nelze pracovat s předem připravenými kolejovými poli, takže pokládka kolejových polí, jak ji známe od nás, je pro americké železničáře neznámou exotickou věcí, která jim připomíná pouze skládání kolejí pro elektrický vláček doma na podlaze.

Druhou souvislostí je výhradní používání podvozků konstrukce diamond na nákladních vozech. Tyto torzně poddajné podvozky si s kolejí s vystřídanými styky rozumí jistě lépe, než podvozky naše. Svůj k svému.

výhybky

Toto téma jsem (z důvodu provázanosti s dalšími texty) načrtl na samostatné stránce.

nahoru
Pražce
Rozdělení
Pražce a štěrk
Soustavy výhybek
Koleje USA

Výhybky USA

 

 

Home ] Pražce ] Rozdělení ] Pražce a štěrk ] Soustavy výhybek ] [ Koleje USA ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.