Harwich

 

 

Kontejnery na moři

Silnice daly kontejnerům jejich rozměry. Železnice je prostředím, kde my vnitrozemští Češi kontejnery nejčastěji vidíme. Ale místem, kde jsou kontejnery opravdu nejspíše doma, jsou přístavy a námořní lodě. Aby moje povídání o kontejnerech bylo alespoň trochu úplnější, připravil jsem na tuto stránku alespoň nějaké obrázky z námořní kontejnerové dopravy. Jsou z Anglie, z místa ležícího severovýchodně od Londýna nedaleko Ipswiche. Toto místo jsem vybral jednoduše proto, že jsou to jediné takové fotografie, které mám.

Přístavy se zde rozkládají na obou březích zátoky, která vbíhá do britského ostrova v místě, kde do moře společně ústí řeky Stour a Orwell. Na severním břehu zátoky leží přístavní město Felixstowe, které je největším kontejnerovým terminálem ve Velké Británii. Na jižním břehu leží přístav Harwich, ten je známější zásluhou trajektové linky Harwich - Hoek van Holland spojující Británii s Holandskem a přepravující také osobní automobily a cestující přestupující na loď ze železnice. Kontejnerové překladiště v Harwichi je menší.


Kontejnerové lodě v přístavu Felixstowe 20.7.2005.


Loď Maersk Duisburg v přístavu Felixstowe 20.7.2005.


Loď MSC Rachele v přístavu Felixstowe 20.7.2005.


Jeřáby určené pro překládání kontejnerů mezi lodí a pevninou mají zdvižené výložníky, protože u břehu žádná loď nekotví. Přístav Harwich 20.7.2005. Jeřáby s výložníky spuštěnými v pracovní poloze jsou vidět na předchozích snímcích.


Přístavy jsou vybaveny jednak velkými jeřáby pro překládání kontejnerů mezi lodí a pevninou (vpravo), jednak menšími, pro manipulaci s kontejnery na ploše překladiště (vlevo). Felixstowe 20.7.2005.


Velké kontejnerové jeřáby čekající na svoji loď. Zdálky svojí siluetou trochu připomínají kostry veleještěrů. Felixstowe 20.7.2005.

nahoru
Rozměry
Nápisy
Označování
ISO kódy
Kontejnery u nás
Vozy ČSD
Kontejnery CS
Žižkov
Harwich

 

 

Home ] Rozměry ] Nápisy ] Označování ] ISO kódy ] Kontejnery u nás ] Vozy ČSD ] Kontejnery CS ] Žižkov ] [ Harwich ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.