ISO kódy

 

 

ISO kódy

Jedním z údajů uvedených na bočnici kontejneru je ISO kód. Slouží k přibližné charakteristice kontejneru, má podobný význam jako řada u nákladních vozů. Podobně jako vozová řada, ani ISO kód není součástí označení kontejneru a není tedy nutný k jeho jednoznačné identifikaci. V průběhu historie došlo k významné změně v číslovacím plánu ISO kódů (pravděpodobně v souvislosti se zavedením větších typů kontejnerů), takže dnes rozlišujeme staré (používané před změnou) a nové (současné) ISO kódy. Staré ISO kódy byly čistě číselné, nové ISO kódy mají na třetí pozici písmeno.

ISO kód je řetězec složený ze čtyř znaků. Ve starém i novém systému nesou znaky umístěné na jednotlivých pozicích nějaký význam. Znak na první pozici udává délku kontejneru, znak na druhé pozici jeho výšku a kombinace zbylých dvou znaků udává provedení nebo určení kontejneru.

Přehled některých (hlavně těch běžnějších) ISO kódů je v tabulce. Kromě ISO kódů a typů ISO (ke kterým si můžete přiřadit rozměry podle tabulky na stránce s rozměry kontejnerů) jsou tu také slangové zkratky, neformální, ale používané víceméně jednotně v kontejnerové hantýrce.

přehled ISO kódů (výběr)

ISO kód typ ISO slang provedení kontejneru
nový starý
20G0 2000 1C - běžný skříňový
20G1 2010 1C - skříňový s větracími otvory
20H1 2040 1C - chladící
20T0 2070 1C - kotlový
22G0 2200 1CC 20'GC běžný skříňový
22G1 2210 1CC - skříňový s větracími otvory
22V0 2213 1CC - s otvory ve stěnách
22RO 2230 1CC 20'RF s vestavěným chladícím agregátem
22R1 2232 1CC - s vestavěným chladícím a topným agregátem
22H2 2242 1CC - tepelně izolovaný
22U0 2250 1CC 20'OT otevřený
22U1 2251 1CC 20'OT otevřený s odnímatelnou střechou
22P1 2261 1CC 20'FLAT plošinový s pevnými čely
22P2 2262 1CC - plošinový s rohovými sloupky
22P3 2263 1CC - plošinový se skládacími čely
22P5 2265 1CC - s otevřenými bočnicemi
22T0 2270 1CC 20'TC kotlový na jiné než nebezpečné kapaliny
22T5 2275 1CC 20'TC kotlový
22B0 2280 1CC 20'BULK na sypké hmoty, uzavřený
25G0 2500 1CCC ? 20'HC běžný skříňový
25R1 2532 1CCC ? 20'HCRF s vestavěným chladícím agregátem
28U1 2650 (1C) - otevřený, poloviční výšky
26T0 2670 (1C) - kotlový, poloviční výšky
28P0 2960 (1C) - plošinový
42G0 4300 1AA 40'GC běžný skříňový
42G1 4310 1AA - skříňový s větracími otvory
42V0 4313 1AA - s otvory ve stěnách
42RO 4330 1AA 40'RF kontejner s vestavěným chladícím agregátem
42U1 4350 1AA 40'OT otevřený
42U1 4351 1AA 40'OT otevřený s odnímatelnou střechou
42P1 4361 1AA 40'FLAT plošinový s pevnými čely
42P2 4362 1AA - plošinový s rohovými sloupky
42P3 4363 1AA - plošinový se skládacími čely
42P5 4365 1AA - s otevřenými bočnicemi
42B0 4380 1AA 40'BULK na sypké hmoty, uzavřený
45G0 4500 1AAA 40'HC běžný skříňový
45R1 4532 1AAA 40'HCRF s vestavěným chladícím agregátem
48U1 4650 (1A) - otevřený, poloviční výšky
48P0 4960 (1A) - plošinový

Poznámka: Nejběžnější skříňové kontejnery mívají kód xxG1 a dle popisu tedy mají mít "větrací otvory". Žádné výrazné větrací otvory na nich ale nejsou vidět. Snad to znamená jen něco v tom duchu, že nejsou prachotěsné (parotěsné, vodotěsné, tlakotěsné nebo něco takového)?


Kontejner NYKU 260047 patří k těm nejběžnějším má ISO kód 22G1, který ve výše uvedené tabulce najdete hned zkraje. Praha Libeň 3.3.2006.


Méně běžný kotlový kontejner TIFU 148802 má ISO kód 22T6, který se do naší tabulky nevešel (je tam jen podobný, o jednotku menší kód 22T5). Praha Libeň 3.3.2006.

nahoru
Rozměry
Nápisy
Označování
ISO kódy
Kontejnery u nás
Vozy ČSD
Kontejnery CS
Žižkov
Harwich

 

 

Home ] Rozměry ] Nápisy ] Označování ] [ ISO kódy ] Kontejnery u nás ] Vozy ČSD ] Kontejnery CS ] Žižkov ] Harwich ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.