Vozidla ČSD

 

 

Přehled vozidel ČSD

Krajně neúplný přehled, jehož hlavním úkolem je sloužit jako přehled odkazů na již zpracované stránky o modelech vozidel. A také jako námět pro další doplňování a diskuse. Uvidíme co všechno se z toho nakonec vyvine, možnosti jsou veliké. Aby tabulka příliš nebytněla do šíře, uvádím jen příjmení modelářů, snad se nikdo neurazí. Odkazy na jednotlivé fotografie modelů, kde nemá příslušná řada vozidla vlastní stránku nejsou uváděny.

parní lokomotivy

skutečnost

model

řada

výroba

TT

N

ost.
Kryšpín ex

podnik

od do

počet

pojezd

T

M

P

D T M P D  

275.0

-       2´B1´               TH model  

387.0

- Škoda     2´C1´       Šafránek          

427.0

55 DR       1´D        

Piko

       

455.2

86 DR       1´D1´ BTTB      

 

       

477.0

476.1 ČKD 1951-5 60 2´D2´       Pietrik

 

    Sporer, Krušinský  

498.0

  Škoda     2´D1´       Pazderka

 

    Sporer  

524.1

        1´E1´        

 

    Sporer  

555.0

52 DR       1´E        

 

  Brzybohatý    

555.1

50 DR       1´E        

 

  Krušinský    

elektrické lokomotivy

skutečnost

model

řada

výroba

TT

N

ost.
Kryšpín UIC

podnik

od do

počet

pojezd výkon [kW]

T

M

P

D T M P D  

E 499.0

140 Škoda   100 Bo´Bo´   Zeuke      

 

TH model      

E 499.1

141 Škoda   61 Bo´Bo´          

 

TH model   Sporer  

S 699.0

  Škoda     Co´Co´          

Piko

      Stupka H0

ES 499.0

150 Škoda   20 Bo´Bo´ 4000     Stupka  

 

       

motorové lokomotivy

skutečnost

model

řada

výroba

TT

N

ost.
Kryšpín UIC

podnik

od do

počet

pojezd výkon [kW]

T

M

P

D T M P D  

T 211.0

701       B          

 

TH model      

T 334.0 (I)

-       C   Tillig      

 

       

T 334.0

710       C   Zeuke      

 

Heráček   Krušinský  

T 435.0

720 ČKD     Bo´Bo´   Zeuke      

 

Heráček   Krušinský  

T 444.0

725       B´B´          

 

TH model      

T 448.05

740 ČKD     Bo´Bo´          

 

      Choc H0

T 449.0

- ČKD 1960 2 B´B´          

Piko

TH model      

T 458.1

721 ČKD     Bo´Bo´          

 

Heráček      

T 466.0

740       Bo´Bo´          

 

Heráček      

T 466.2

742 ČKD     Bo´Bo´          

 

Heráček      

T 476.1

        B´B´          

 

  Krušinský    

T 478.1

751 ČKD     Bo´Bo´          

 

Heráček, TH model      

T 478.3

753 ČKD     Bo´Bo´          

 

TH model      

T 499.0

  ČKD   2 Bo´Bo´          

 

    Krušinský  

T 669.0

770 ČKD     Co´Co´          

 

TH model      

T 679.1

781       Co´Co´   Tillig      

 

       

T 679.2

-       Co´Co´   BTTB      

 

       

motorové vozy

skutečnost

model

řada

výroba

TT

N

ost.
Kryšpín UIC

podnik

od do

počet

pojezd výkon [kW]

T

M

P

D T M P D  

M 120.4

-                  

 

      Z: Koreň

M 131.1

800               Fořt  

 

  Sládek, Krušinský Sporer  

M 152.0

810     678            

 

Heráček, TH model      

M 240.0

820                  

 

TH model      

M 262.0

830                  

 

TH model      

M 296.1

853                  

 

ES Pečky Sládek    

M 296.2

854                  

 

  Sládek    

osobní vozy

skutečnost

model

řada

výroba

TT

N

ost.
národní UIC

podnik

od do

počet

pojezd

T

M

P

D T M P D  

Baim

  053       2´2´        

 

  Sládek    

nákladní vozy

skutečnost

model

řada

výroba

TT

N

ost.
UIC (národní)

podnik

od do

počet

pojezd

T

M

P

D T M P D  

Hacgs (Za)

      2´2´        

 

    Sporer  

Eal (Vsa)

      2´2´        

 

Heráček      

Uacs (Raj) 3.typ

      2´2´        

 

Heráček      

úzkorozchodné vozy

skutečnost

model

řada

výroba

TT

N

ost.

podnik

od do

počet

pojezd

T

M

P

D T M P D  

Ja KkStB

             

 

      Herka

průmyslové a hospodářské dráhy   úzký rozchod

skutečnost

model

řada

výroba

TT

N

ost.

podnik

od do

počet

pojezd

T

M

P

D T M P D  

Kolbenka

      C        

 

      Šnek

BNE 50 Gebuska

      B        

 

      Šnek

další čs. vozidla - tramvaje

skutečnost

model

typ

výroba

TT

N

ost.

podnik

od do

počet

pojezd výkon [kW]

T

M

P

D T M P D  

T6A5

ČKD                

 

    Hübel  

Vysvětlivky k modelům:

Modely jsem rozdělil do čtyř skupin. Do prvních dvou patří vozidla která si koupíte jako hotová (nebo skoro hotová) v obchodě.

T - Tovární modely - Vozidla vyráběná jako hotové modely velkosériovými výrobními metodami. Mohou být přiloženy drobné díly, které z výroby nejsou osazeny a na vozidlo si je doplňuje modelář. Do této skupiny řadím také rychlostavebnice, kdy secvakáním několika montážních podcelků vznikne během chvíle hotový model včetně nátěru a popisů.

M - Malosérie a stavebnice - Do této kategorie jsem zařadil dvě podskupiny výrobků. Jednak modely vyráběné jako hotové malosériovými výrobními metodami a také kompletní stavebnice. Jsou tím míněny takové stavebnice, které z výroby obsahují všechny díly potřebné pro stavbu modelu, modelář je nemusí složitě upravovat, ale většinou musí dát vozidlu nátěr a popisy. Patří sem i prodávané stavebnice leptů, pokud obsahují i pojezd a také vozidla z odlitků, pokud je někdo kompletuje na prodej alespoň v malých sériích..

Do zbývajících dvou skupin patří modely, na kterých byla významná část práce vykonána podomácku, případně i unikátní modely vyrobené v jediném exempláři na zakázku.

P - Přestavby a odlitky - Sem patří modely zhotovené podomácku, kde rozhodující díl, který dává vozidlu tvar (většinou skříň vozidla), je získaný z jiného modelu (může být upravený) nebo je to odlitek od některého z výrobců odlitků. Patří sem i prodávané stavebnice leptů, pokud neobsahují například pojezd.

D - Domácí, vlastnoruční výroba - Sem patří modely zhotovené podomácku, kde rozhodující díl, který dává vozidlu tvar (většinou skříň vozidla), je vlastní autorovy stavby. Ostatní díly (třeba i celý pojezd) mohou být tovární.

Zatřídění některých výtvorů samozřejmě může být sporné, ale co se dá dělat.

nahoru
Vozidla ČSD
Pao
Třebovice
Hrabovka
Podbrezová
O pražcích a tak
Zarážedlo
Samočinná spřáhla
Kontejnery
RoadRailer
Shay
Americké dráhy
Lokomotivy USA
Vozy USA
Superliner
Bez dráhy

Výzva

 

 

Home ] [ Vozidla ČSD ] Pao ] Třebovice ] Hrabovka ] Podbrezová ] O pražcích a tak ] Zarážedlo ] Samočinná spřáhla ] Kontejnery ] RoadRailer ] Shay ] Americké dráhy ] Lokomotivy USA ] Vozy USA ] Superliner ] Bez dráhy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.