Baldwin

 

 

Motorové lokomotivy Baldwin

skutečnost

model

typ

výroba

N

Z

od roku

do roku

počet (cca)

pojezd výkon [kW]  

značka

od roku

poznámka

VO660

1941

1946

130

Bo´Bo´ 492 K1      

 

VO1000

1939

1946

548

Bo´Bo´ 745 K1 Atlas 2003  

 

DS-4-4-6

                 

 

DS-4-4-7.5

                 

 

DS-4-4-10

                 

 

DRS-4-4-10

                 

 

DRS-4-4-15

                 

 

DRS-6-4-15

                 

 

DRS-6-6-15

                 

 

DR-4-4-15

        1120 S1      

 

DR-6-2-10

                 

 

DR-6-4-15

                 

 

DR-6-4-20

    >14 (8) (A1A)´(A1A)´ 1490 S1      

 

1946

1948

6

(A1A)´(A1A)´ 1490 S2        

DR-12-8-30

1945

1947 ?

58

2´Do´Do´2´ 2237 S1      

 

DT-6-6-20

                 

 

S-8

                 

 

S-12

1951

1956

449

           

 

S-13

                 

 

RS-12

1951

1956

46

           

 

AS-16

1950

1955

127

Bo´Bo´          

 

AS-416

      (A1A)´(A1A)´          

 

AS-616

1950

1954

148

Co´Co´          

 

RF-16 (RF-16B)

1950

1953

109 (51)

Bo´Bo´ 1193 S1 E-R Models 2002  

 

RT-624

                 

 

Stručně z historie lokomotivky

Původ lokomotivky Baldwin (úplný název Baldwin Locomotive Works) sahá k roku 1825, kdy si Matthias William Baldwin otevřel ve Filadelfii malou strojírnu. V roce 1832 byl vyzván, aby pro dráhu Newcastle & Frenchtown sestavil lokomotivu Delaware, která byla vyrobena v Anglii a do Ameriky byla dodána v rozebraném stavu. V té době již firma Baldwin vyráběla stabilní parní stroje a montáží Delaware získala další cenné zkušenosti, takže se rozhodla začít vyrábět vlastní lokomotivy.

První lokomotiva, kterou vyrobil Baldwin se jmenovala Old Ironsides a byla kopií lokomotivy Delaware (byly to lokomotivy Stephensonova typu Planet). Další lokomotivy následovaly a výroba se rychle rozvíjela, takže firma Baldwin byla brzy největší lokomotivkou ve Spojených státech. V roce 1951 došlo ke sloučení s podnikem Lima-Hamilton a společnost se od té doby jmenovala Baldwin-Lima-Hamilton.

Již od počátku 20. století začal Baldwin vyrábět také elektrické lokomotivy. Výroba probíhala v úzké spolupráci s firmou Westinghouse Electric Company, která dodávala elektrickou část.

První malé lokomotivy se spalovacím motorem vyrobil Baldwin kolem roku 1910. Později se objevily i první klasické motorové lokomotivy s elektrickým přenosem výkonu (elektrickou část opět dodal Westinghouse). Až do roku 1939 se jednalo spíše o pokusné konstrukce, ale ve zmíněném roce se již výroba a prodej motorových posunovacích lokomotiv rozjíždí naplno. Od roku 1945 se ve velkém vyrábějí i traťové lokomotivy. Slibný rozvoj výroby ale nevydržel dlouho. Lokomotivy Baldwin sice platily za dobré tahouny a elektrická výzbroj Westinghouse byla vynikající, přesto byly celkově méně spolehlivé než výrobky konkurenčních firem EMD a Alco. V roce 1953 navíc Westinghouse ukončil výrobu elektrických výzbrojí pro lokomotivy. Lokomotivka Baldwin ještě vyrobila nějaké lokomotivy s elektrickou částí od General Electric, ale ze svých potíží se již nevzpamatovala. Poslední lokomotivu vyrobila v roce 1956.

Typové označování Baldwin

Označování typů lokomotiv se sice v průběhu času měnilo, ale většina lokomotiv nese označení, které sestává z písmenné zkratky a tří čísel spojených pomlčkami – např. DR-6-4-20. Toto označování má celkem jednoduchý význam.

písmena:

DS – posunovací lokomotiva (switcher)

DRS – lokomotiva pro posun a lehkou traťovou službu (road switcher)

DR – traťová lokomotiva skříňového provedení

čísla:

první číslo – celkový počet dvojkolí

druhé číslo – počet hnacích dvojkolí

třetí číslo – výkon ve stovkách koní

U třetího čísla panuje nejednotnost, někdy je zde uváděn přímo výkon v koních, někdy je navíc u dvouagregátových lokomotiv uváděn výkon jednoho motoru a za lomítkem je pak dvojka jako počet agregátů. Například lokomotiva DR-12-8-30 bývá uváděna i jako DR-12-8-1500/2. (Tato lokomotiva má 12 náprav, z toho 8 hnacích a dva agregáty, každý s výkonem 1500 koní.) Já zde používám důsledně tvar s třetím číslem vyjadřujícím stovky koní.

Další matoucí skutečností je, že lokomotivy Baldwin jsou často uváděny pod svým řadovým označením (například DR-6-4-20 měla u dráhy Pennsylvania řadu BP-20) a toto řadové označení je někdy chybně vydáváno za označení typové.

Informace o aktuální nabídce modelů lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N

 

nahoru
Alco
EMD
GE
FM
Baldwin
ostatní (T)
Turbínové
Parní turbíny
Elektrické
Parní - mot.vozy

DR-6-4-20
DR-12-8-30

 

 

Home ] Alco ] EMD ] GE ] FM ] [ Baldwin ] ostatní (T) ] Turbínové ] Parní turbíny ] Elektrické ] Parní - mot.vozy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.