DR-12-8-30

 

 

Motorové lokomotivy Baldwin DR-12-8-30 Centipede

Centipedes (Stonožky), které vyráběla lokomotivka Baldwin byly dalším typem lokomotivy, vyjímečným i na americké poměry. Tyto skříňové lokomotivy měly opravdu hodně koleček - měly pojezd o uspořádání  2´Do´Do´2´ a to ještě většinou jezdily spojené po dvou. Byly prvním vážným pokusem lokomotivky Baldwin o sériovou výrobu motorových lokomotiv určených pro hlavní tratě. V době, kdy byly konstruovány, ještě zdaleka nebylo jasné, že se nakonec nejlépe osvědčí jednoduché podvozkové pojezdy Bo´Bo´ a Co´Co´, naopak byly bohaté zkušenosti s členitějšími pojezdy parních, ale i nejstarších elektrických lokomotiv. Právě pojezdy elektrických lokomotiv asi byly bezprostřední předlohou při návrhu DR-12-8-30, podoba s pojezdem slavných a daleko úspěšnějších elektrických lokomotiv řady GG-1 PRR je velmi nápadná.

Lokomotivní skříň spočívala na dvou kloubově spojených hnacích čtyřnápravových podvozcích. Jejich rámy byly tvořeny mohutnými ocelovými odlitky, které vyrobila firma General Steel Castings. Na obou koncích lokomotivy pak byly ještě dvounápravové běžné podvozky. Stonožky byly dvouagregátové, to znamená, že lokomotivní skříň obsahovala dva spalovací motory, každý o výkonu 1120 kW (1500 koní).

Prototypová dvojice lokomotiv byla vyrobena v roce 1945 a vykonala propagační cestu po severoamerických železnicích. Následně bylo vyrobeno 24 strojů pro dráhu Pennsylvania, 14 pro Seaboard Air Line a 14 pro Mexické státní dráhy (NdeM). Prototypové lokomotivy nikdo nekoupil a nakonec byly výrobcem sešrotovány.

Lokomotivy byly určené pro osobní dopravu a zpočátku v ní byly opravdu nasazeny, ale nakonec je postihl osud podobný osudu všech netypických a nadměrně velkých strojů - nejprve léta hledání využití, posléze odstavení a předčasné zrušení. Zatímco jejich komplikovaný pojezd se neosvědčil, koncepce skříňové lokomotivy se dvěma pohonnými agregáty se stala na několik desítek let (prakticky až do útlumu osobní dopravy v Severní Americe) nepsanou normou pro osobní motorové lokomotivy.

Lokomotivy pro dráhu Pennsylvania byly vyrobeny v roce 1947 a dostaly řadu PRR BP-60. Zpočátku jezdily v osobní dopravě, ale již po pěti letech provozu zahájila Pennsylvania program rekonstrukce těchto lokomotiv pro dopravu nákladní. Rekonstrukce spočívala hlavně v odstranění přeplňování motorů, takže po rekonstrukci poklesl výkon dvojice lokomotiv na 3730 kW (5000 koní). Rekonstruované Stonožky dostaly novou řadu PRR BH-50 a sloužily jako pomocné stroje (lokomotivy pro přípřeže a postrky) ve sklonově náročném úseku Altoona - Johnstown. (Tento úsek leží na trati Philadelphia - Pittsburgh a jeho součástí je mezi americkými příznivci železnic proslavený oblouk známý jako Horseshoe Curve - Velká podkova.) V roce 1959 však skončily i v této službě a byly většinou odstaveny, nebo jezdily na méně významných vlacích v okolí Filadelfie. Zrušeny byly v roce 1962.

Číselný interval přidělený Stonožkám přesně neznám, ale bylo to někde kolem PRR 5828 (číslo stroje doloženého fotografií).

 

nahoru
DR-6-4-20
DR-12-8-30

 

 

Home ] DR-6-4-20 ] [ DR-12-8-30 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.