export

 

 

Lokomotivy dodávané mimo severoamerickou železniční síť jsou většinou upravené stroje odvozené od standardních typů používaných i v USA. Méně časté jsou nové konstrukce vyvíjené zákazníkovi na míru (například britská řada 66). Pro zajímavost zde zatím píši alespoň o jednom takovém případu.

Motorové lokomotivy SDL50

Jedná se o lehkou variantu lokomotivy SD50, což je vyjádřeno písmenem L (lightweight) v jejím označení. Železnice Saudské Arábie provozují již 22 (nebo 23 - podle jiného pramene) lokomotiv typu EMD SDL50 a v roce 2004 si objednaly dalších 8. Lokomotivy mají různé úpravy pro provoz v drsných pouštních podmínkách. Vzhledově nejnápadnější je na střeše umístěný “šnorchl”, střešní nástavba obsahující zařízení pro dokonalejší čištění vstupního vzduchu pro spalovací motor. I další opatření mají za úkol hlavně lokomotivu co nejlépe utěsnit a zamezit pronikání písku do trakčních motorů a dalších zařízení.

Skutečně, i dodávka z roku 2005 obsahuje typické představitelky v USA již spíše dosluhujícího typu SD50. I nové lokomotivy mají šestnáctiválcový motor typu 645F3 a od předchozích dodávek se liší jen více sešikmeným krátkým představkem.

typ dráha označení počet výroba poznámka
SDL50 Saudské státní dráhy     1981 1. dodávka
    1984 2. dodávka
    1997 3. dodávka
5323-5330 8 2005 4. dodávka

Motorové lokomotivy pro Čínu

V září 2005 byla uzavřena dohoda o výrobě 300 lokomotiv mezi EMD, čínským ministerstvem železnic a lokomotivkou Dalian. Lokomotivy o výkonu 4474 kW (6000 koní) budou odvozeny z typu SD90MAC, ale budou výrazně lehčí. Pohánět je bude spalovací motor EMD 265H. Pro motor je to nová šance, v USA zatím příliš neuspěl a je stále ve stínu svého předchůdce, motoru řady 710. Lokomotivy se budou vyrábět v Číně a první by měla být dokončena v roce 2007.

nahoru
F59PHI
SD50 a SD50F
SD70 a SD75
SD70MAC
SD70ACe
export

 

 

Home ] F59PHI ] SD50 a SD50F ] SD70 a SD75 ] SD70MAC ] SD70ACe ] [ export ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.