C30-7

 

 

Motorové lokomotivy GE C30-7

Někdy možná napíšu nějaké základní údaje o těchto lokomotivách, zatím jen o osudu několika strojů po jejich vyřazení v USA:

Pozoruhodné rekonstrukce se dočkalo několik lokomotiv, které byly po vyřazení v USA odprodány do Brazílie. Důlní železnice Vitoria a Minas (GFVM) koupila tyto lokomotivy pro provoz na metrovém rozchodu. Při rekonstrukci byly normálněrozchodné třínápravové podvozky nahrazeny dvojicemi úzkorozchodných dvounápravových podvozků a lokomotivy tak nyní mají pojezd (Bo´Bo´)(Bo´Bo´). Aby se všechna ta kolečka pod lokomotivu vešla, musel být na obou koncích prodloužen hlavní rám. Některé lokomotivy jezdí i po této úpravě v nátěru předchozího provozovatele, včetně velkého nápisu CSX na čelech i bocích, bez označení GFVM, jen s novým číslem (např. lokomotiva GFVM 740). Jiné lokomotivy dostaly nový nátěr GFVM - příkladem je stroj č. 720 (i tato lokomotiva asi pochází od CSX). Další zajímavostí je, že v novém působišti lokomotivy kromě čistě úzkorozchodných výkonů, vozí v úsecích se splítkou i soupravy širokorozchodných vozů (připojené přes spojovací vůz). Tratě GFVM jsou v okolí města Belo Horizonte (brazilský stát Minas Gerais).

 

nahoru
Označování
BQ23-7
B30-7A
C30-7
P40 a P42
AC4400CW
ES44AC
ES44DC

 

 

Home ] Označování ] BQ23-7 ] B30-7A ] [ C30-7 ] P40 a P42 ] AC4400CW ] ES44AC ] ES44DC ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.