Označování

 

 

Označování lokomotiv GE

Typová označení lokomotiv GE působí na první pohled divně a nepřehledně, ale není to tak složité. Dá se dokonce říci, že po většinu historie výroby dostávaly všechny velké lokomotivy typové označení podle jednoho systému, který se ale v průběhu doby zcela proměnil.

Tradičně je základem označení lokomotiv GE dvojčíslí, zhruba vyjadřující výkon ve stovkách koní. To je doplněno písmeny. Písmena B nebo C vyjadřují počet náprav v podvozku, ostatní písmena mohou mít různý rozlišovací význam.

Když v roce 1977 přišla GE s novou generací elektrické výzbroje, byla k typovému označení lokomotiv s novou výzbrojí přidána sedmička za pomlčkou (např. GE B36-7). Sedmička byla zvolena podle roku uvedení této novinky. Celá generace lokomotiv pak byla označována termínem Dash 7 (dash = pomlčka). Konkurenční EMD tehdy používala stejným způsobem a ve stejném významu číslici 2 - např. EMD SD40-2.

Začátkem 80. let nastupuje mikroprocesorové řízení a k označení nové generace lokomotiv byla využita nejbližší následující číslice 8. Příkladem rané lokomotivy této generace je třeba GE B36-8. Jenže kolem roku 1987, snad aby zdůraznila svá vyspělá řešení, se GE rozhodla označení otočit naruby a napříště začínat řetězce typů právě názvem generace v rozepsaném tvaru Dash 8. Teprve potom je (za další, již slovně nepřepisovanou pomlčkou) dvojčíslí udávající výkon ve stovkách koní a písmeno B nebo C. Na konci roku 1987 tak byly vyrobeny lokomotivy Dash 8-40C a následovaly další, takto označované typy. Některé železnice ale nové názvy typů nepřijaly a interně označují lokomotivy dále podle předchozího systému. A tak se v literatuře můžeme setkat s obojím zápisem.

Další změny přinesl nástup střídavých trakčních motorů. Jedna z nejúspěšnějších lokomotiv v historii severoamerických železnic nese ze zavedeného systému hodně vybočující jméno AC4400CW a i její nástupkyně ES44AC a ES44DC se k zavedenému systému moc nehlásí. Do systému také tradičně tak docela nezapadají lokomotivy osobní (např. P40).

nahoru
Označování
BQ23-7
B30-7A
C30-7
P40 a P42
AC4400CW
ES44AC
ES44DC

 

 

Home ] [ Označování ] BQ23-7 ] B30-7A ] C30-7 ] P40 a P42 ] AC4400CW ] ES44AC ] ES44DC ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.