O pražcích a tak

 

 

Rozpracovaná - a zcela nepřínosná stránka o pražcích, popisky neodpovídají obrázkům

Stránka je rozpracovaná již řadu let a ještě nějaký čas nedokončená zůstane.

 

Stanice Bošice leží uprostřed polí. Z pohledu obyvatele rovin Polabí je to rovina náhorní. Tratě se odtud rozbíhají (rozbíhaly) do čtyř směrů. Všechny směry jsou poměrně náročné, kromě dráhy do Zásmuk sestupují ostatní koleje z polí kolem Bošic do údolí potoků a říček. Ale i trať do Zásmuk zpočátku mírně klesá...

V Bošicích jsem vždy obdivoval nádražní budovu a to přestože mám rád klasické železniční stavby a tohle není typická nádražní architektura. Je to spíše taková "vila ze 30. let" a má pro mne své kouzlo.

Staniční budova


Staniční budova Bošice, stav k 27.4.1994.


Jižní zhlaví stanice Bošice stále upomíná na doby dvou odboček. Doprava do Kouřimě, rovně do Zásmuk, doleva kdysi do Svojšic, dnes už jen na vlečku - 23.6.2001.


A tohle je ta vlečka. Kolej se nejprve stáčí směrem na Svojšice, ale pak zamíří jen do vrat obsluhovaného podniku. 23.6.2001.

nahoru
Vozidla ČSD
Pao
Třebovice
Hrabovka
Podbrezová
O pražcích a tak
Zarážedlo
Samočinná spřáhla
Kontejnery
RoadRailer
Shay
Americké dráhy
Lokomotivy USA
Vozy USA
Superliner
Bez dráhy

Pražce
Rozdělení
Pražce a štěrk
Soustavy výhybek
Koleje USA

 

 

Home ] Vozidla ČSD ] Pao ] Třebovice ] Hrabovka ] Podbrezová ] [ O pražcích a tak ] Zarážedlo ] Samočinná spřáhla ] Kontejnery ] RoadRailer ] Shay ] Americké dráhy ] Lokomotivy USA ] Vozy USA ] Superliner ] Bez dráhy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.