Dřevo a beton

 

 

Kombinace dřevěných a betonových pražců

V první fázi zavádění betonových pražců u nás se nové pražce dávaly hlavně do nejběžnějších provozních situací. V místech se sebemenší složitostí se nadále používaly pražce dřevěné. Na tratích se pražce z různých materiálů běžně kombinovaly.

Dřevěné pražce se používaly především ve výhybkách, kde kromě obtížnějšího zatížení přistupovala ještě neochota vyrábět různě dlouhé betonové pražce (kromě dřevěných pražců se ve výhybkách používaly ještě pražce ocelové). Křehký beton hůře odolával především rázovému zatížení a tak se dvojice dřevěných pražců často dávaly pod podporované styky. Dřevěné pražce se dávaly i na mosty s průběžným štěrkovým ložem a všude, kde se očekávaly nějaké potíže. Betonové pražce mají horší stabilitu v příčném směru (protože se do jejich povrchu nemůže štěrk zamáčknout tak jako do dřeva) a tak se v prudkých obloucích nadále používaly pražce dřevěné (pražcové kotvy se u nás objevily až někdy koncem osmdesátých let).

Dále je tu velká skupina situací, kdy je potřeba ke koleji něco přimontovat - do dřeva se lépe vrtá a šroubuje a dřevěný pražec je navíc hezky pravoúhlý. Dřevěné pražce se z těchto důvodů používaly v místech přejezdů, v místech upevnění součástí zabezpečovacího zařízení a v místech dalších netypických konstrukcí.

Výše uvedená pravidla se ovšem nepoužívala zcela důsledně, velmi záleželo také na tom, jaké pražce byly zrovna po ruce.

a nyní nějaké ukázky:


Budějovické zhlaví stanice Nezvěstice. Dřevěné pražce začínají ještě před začátkem mostu i přesto, že most má průběžné štěrkové lože. Následují výhybky rovněž na dřevěných pražcích. Nezvěstice- 28.5.1998.


Přejezd polní cesty kus před Nezvěsticemi. Pod přejezdem a také v jeho nejbližším okolí jsou dřevěné pražce. Fotografováno poblíž Nezvěstic, 28.5.1998.


Izolovaný styk s kabeláží kolejových obvodů si vyžádal umistění šesti dřevěných pražců v jinak betonové trati. Fotografováno poblíž Nezvěstic, 28.5.1998.


Dilatace na širé trati je dosti neobvyklým zjevem. V tomto případě (km 330.7 bývalé KFJB) si vyžádala instalaci tří dřevěných pražců. Fotografováno poblíž Nezvěstic, 28.5.1998.


Prudké oblouky jsou častým koloritem dráhy Pečky - Kouřim a stejně jako v tomto případě jsou většinou položeny na dřevěných pražcích. Zde je v oblouku ještě navíc přejezd polní cesty. Fotografováno mezi Radimí a Chotuticemi, 22.6.2001.


Druhý konec téhož oblouku (jsme v km 3.2, o kousek blíže k Radimi). Opět začínají betonové pražce. Zajímavé je, že první betonové pražce jsou v tomto případě umístěny pod podporovaným stykem. Fotografováno mezi Radimí a Chotuticemi, 22.6.2001.


Podobný přechod mezi betonovými a dřevěnými pražci, ale tentokrát je podporovaný styk na pražcích dřevěných. Snímek je z okruhu, kde se různé typy pražců střídají všelijak - konec konců je to okruh zkušební. Na fotografii je také hezky vidět, že betonové pražce jsou kratší, než dřevěné. Cerhenice - 1.4.1998.

nahoru
Proti praskání
Pražcové hřeby
Dřevo a beton
Další betony

 

 

Home ] Proti praskání ] Pražcové hřeby ] [ Dřevo a beton ] Další betony ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.