Další betony

 

 

Další betonové pražce

stránka věnovaná méně obvyklým, většinou zahraničním pražcům

Betonových pražců existuje ve světě nepřeberné množství typů, obrázky několika zajímavých případů jsem soustředil zde. Na obrázcích si můžete prohlédnout pražce širokorozchodné s měnitelným rozchodem, pražce splítkové a pražce úzkorozchodné.


Betonové pražce vystavované v roce 2006 na výstavě Innotrans v Berlíně. Nahoře je běžný normálněrozchodný pražec typu K1 pro Rakousko, uprostřed je pražec AI99 pro Španělsko umožňující změnu rozchodu přešroubováním obou kolejnic do jiné polohy (při zachování osy koleje), dole je pražec portugalské výroby pro tříkolejnicovou splítku normálního a širokého rozchodu (na snímku vybavený upevňovadly pouze pro široký rozchod). Berlín - výstaviště, 21.9.2006.


Pražec pro tříkolejnicovou splítku - detail místa pro uložení dvou kolejnic vedle sebe. Rozdíl normálního a širokého iberského rozchodu je malý a tak jsou tu poměrně stísněné poměry. Pro kombinaci normálního a ruského rozchodu, kde je rozdíl ještě menší, by to nebylo možné vyrobit. Berlín - výstaviště, 21.9.2006.

úzkorozchodné pražce


Betonové pražce na maďarské lesní úzkorozchodné dráze ÁEV. Jednoduché pražce pro upevnění s podkladnicemi - zatím bez podkladnic. (Csömödér-Páka 25.6.2005)


Betonové pražce stejného typu v koleji dráhy ÁEV (Csömödér-Páka 25.6.2005)


Betonové pražce na úzkorozchodné Mariazellské dráze (760 mm). Moderní pražce pro bezpodkladnicové upevnění byly v roce 1995 takto připravené k výměně za staré pražce dřevěné. Později se ale myslím od jejich používání na této trati zase upustilo.

nahoru
Proti praskání
Pražcové hřeby
Dřevo a beton
Další betony

 

 

Home ] Proti praskání ] Pražcové hřeby ] Dřevo a beton ] [ Další betony ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.