Pražcové hřeby

 

 

Pražcové hřeby

Dřevěné pražce se označují pražcovými hřeby. Pražcový hřeb je jakýmsi dokladem o provedení impregnace, ale obsahuje i další informace: druh dřeviny, impregnační způsob, rok výroby a výrobní závod.

Tvar hlavy hřebu označuje druh dřeviny. Kruh značí dub, šestiúhelník buk, čtverec borovici a trojúhelník modřín. Trojúhelník může být údajně použit i pro tropické dřeviny. V praxi se ale stejně setkáváme většinou jen s prvními dvěma případy.

Další informace jsou do hlavy hřebu vyraženy písmem (nejméně 5 mm vysokým). Jsou to: způsob impregnace (nepovinný údaj), výrobní závod a poslední dvojčíslí roku výroby.


Bukový pražec vyrobený v roce 1988. (Vrbčany 31.5.2003)

nahoru
Proti praskání
Pražcové hřeby
Dřevo a beton
Další betony

 

 

Home ] Proti praskání ] [ Pražcové hřeby ] Dřevo a beton ] Další betony ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.