Proti praskání

 

 

Opatření proti praskání pražců

Dřevěné pražce jsou na koncích zajištěny proti vzniku a rozšiřování trhlin. Povinné je to u pražců vyrobených z listnatých dřevin, u jehličnatého dřeva to nutné není. Jde o to, aby se praskliny, uvolněné přeříznutím dřeva, nerozvíraly a nepostupovaly dále do pražce. Řešení tohoto problému se v průběhu historie železnic vyvíjelo. Vzhledem k dlouhé životnosti pražců se v současnosti setkáváme s různým provedením tohoto zajištění.

Nejstarší řešení je celodřevěné a známé pod lidovým názvem "dřevěný šroub" (jak se tomu říká oficiálně netuším). Později se konce pražců zpevňovaly opásáním (ocelovou páskou), nebo zaražením kovového zpevňujícího prvku do čela pražce (případně se oba způsoby kombinovaly). Nejstarší ocelové výztuhy zatloukané do čel pražců měly tvar písmene S, později se přešlo k dokonalejším výztuhám v podobě mřížek s větším počtem výstupků, které jsou do čela pražce zaraženy. Obdélníkové mřížky (tzv. protištěpné destičky") jsou současným řešením, které se používá na nově dodávaných pražcích téměř výhradně.


To není suk, ale konec "dřevěného šroubu", procházejícího napříč pražcem (osa šroubu je rovnoběžná s osou koleje). V pozadí je ještě jeden stejně upravený pražec. (Pečky 10.4.2007)


"Dřevěný šroub" vytažený z pražce. Fotografováno na vlečce poblíž bratislavské Ústredné nákladné stanice 30.5.2007.


Detail "dřevěného šroubu" a příslušného otvoru v pražci. Fotografováno na vlečce poblíž bratislavské Ústredné nákladné stanice 30.5.2007.


Výztuha ve tvaru písmene S zaražená do čela pražce. (Poříčany 5.4.2007)


Opásání kombinované s výztuhou ve tvaru písmene S. (Poříčany 5.4.2007)


Výztuha ve tvaru písmene O s výstupky zaraženými do čela pražce. Je to vlastně přechodový typ k současným obdélníkovým mřížkám. Oficiální název zní tuším "protištěpná dutá destička". (Poříčany 5.4.2007)


Obdélníková výztuha s mnoha výstupky. Současné řešení problému. Oficiální název zní "protištěpná plná destička".  (Poříčany 5.4.2007)

nahoru
Proti praskání
Pražcové hřeby
Dřevo a beton
Další betony

 

 

Home ] [ Proti praskání ] Pražcové hřeby ] Dřevo a beton ] Další betony ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.