Pražce a štěrk

 

 

Pražce a štěrk

Ukázky zaštěrkovaných kolejí jako inspirace pro modeláře

Fotografie ukazují svršek různého provedení a v různém stavu omšelosti. Ukazují situace typické (včetně některých typických vad - viz blaťáky dole na stránce) a také možná nějaké netypické. Mají inspirovat hlavně co do volby barevnosti (ať už nových dílů nebo pro patinování), ale také ohledně zrnitosti štěrku, míry zaštěrkování, pravidelnosti rozměrů (zařezávání konců dřevěných pražců), zarůstání koleje plevelem atd. atd. V druhé řadě slouží také jako stručný fotografický přehled u nás používaného železničního svršku.

dřevěné pražce


Beroun, traťová kolej ve zhlaví (pod nadjezdem) 25.8.2009


Libice nad Cidlinou, traťová kolej v kolínském zhlaví, 22.7.2009


Tato kolej není zaštěrkovaná až tak důkladně jako ta na předchozím snímku - Vrbčany, traťová kolej lokálky v zastávce, 30.8.2009

betonové pražce


Betonové pražce lehčího typu - Beroun, vedlejší kolej ve zhlaví (pod nadjezdem), 25.8.2009


Moderní pražce B91S v novém štěrku - Praha Kyje, po výměně svršku čerstvě zprovozněná traťová kolej v zastávce, 8.7.2009


Betonové pražce dělené - ranžír v České Třebové, 26.9.2009


Dělené pražce na ŽZO Cerhenice v roce 1997. Tyto jsou méně zaštěrkované - jde konec konců jen o kusou kolej u prohlídkového kanálu.

rozestavěné koleje


Čerstvě položená kolej u nástupiště, ještě bez štěrku, pražce B91S. Praha Libeň, 30.7.2009


V této dočasné koleji, kterou lokálka do Ledečka objížděla staveniště nového mostu přes rozestavěný silniční obchvat Kolína, jsou betonové pražce zasypané štěrkem tak, že nejsou vůbec vidět. Pravděpodobně je to tak výhodné pro pohyb stavebních strojů. Fotografováno 22.7.2009 poblíž zastávky Hluboký Důl.

ocelové pražce


Ocelové pražce ve stanici Tanvald. Tato kusá kolej vede k místu, kde se vykládá uhlí. Fotografováno 17.7.2009.


Tanvald, 13.7.2009. Ocelové pražce v trati směrem na Kořenov, hned za zhlavím (ještě před začátkem ozubnice). Většina pražců na snímku má úpravu pro připevnění ozubnice (dva obdélníkové otvory uprostřed délky). Uprostřed snímku je podporovaný styk.

blaťáky

Jak by kolej rozhodně vypadat neměla...


Blaťák pod výhybkou na ocelových pražcích. Rovensko pod Troskami, 16.7.2009


Blaťák ve stanici Letohrad, betonové pražce. Protože se zde pohybují cestující, je prostor mezi kolejemi zasypán nad úroveň pražců drobným štěrkem. Voda pumpovaná pražci ale drobný štěrk vymývá a tak nad konci pražců vystupuje štěrk běžný - hrubý. Fotografováno 24.10.2009.

nahoru
Pražce
Rozdělení
Pražce a štěrk
Soustavy výhybek
Koleje USA

 

 

Home ] Pražce ] Rozdělení ] [ Pražce a štěrk ] Soustavy výhybek ] Koleje USA ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.