Shay

 

 

Zde se rodí nová stránka o pozoruhodných lokomotivách, ale než to dovedu do zdárného konce, projevte prosím trochu trpělivosti

zatím se alespoň kochejte krásnými obrázky

Lokomotivy soustavy Shay

Soustava Shay patří do skupiny konstrukcí parních lokomotiv, u nichž je kroutící moment z klikového mechanismu parního stroje přenášen na dvojkolí prostřednictvím kloubových hřídelů. (U klasické parní lokomotivy je kliková hřídel přímo součástí hnacího dvojkolí.) Do této skupiny patří ještě například lokomotivy soustavy Climax nebo soustavy Heisler.

fotografie zveřejněné na této stránce poskytl jejich autor - pan Jerry Pardubicky z Colorada

Lokomotivy soustavy Shay se staly fenoménem amerických lesních drah. Jejich nevšední konstrukce si získala množství obdivovatelů, k nimž se řadím i já. Proto jsem začal psát tuto stránku, kde bych chtěl podat alespoň základní technické informace o této konstrukci, naznačit historické souvislosti vedoucí k jejímu vzniku a díky obrázkům získaným ze zahraničí i ukázat některé stroje, které se dožily současnosti.

Všechno to co jsem zde slíbil snad i brzy doplním


Lokomotiva č. 12 Georgetown Loop Railroad, zde vyfotografovaná ze strany pohonu je typickou Shaykou - je úzkokolejná, má tři dvounápravové podvozky a tříválcový parní stroj.


Čelní pohled na lokomotivu č. 14 Georgetown Loop Railroad ukazuje asymetrické umístění kotle, kterým je vyvažován pohon umístěný na pravé straně lokomotivy (na obrázku vlevo). Most v pozadí vysvětluje, proč má tato úzkorozchodná železnice v názvu slovo "loop" t.j. smyčka.


Pohled na levou stranu lokomotivy, kde není pohon, částečně ukazuje jednoduché řešení podvozků, koncepčně vycházejících z běžných amerických podvozků pro nákladní vozy. Opět lokomotiva č. 14 Georgetown Loop Railroad.

 .

nahoru
Vozidla ČSD
Pao
Třebovice
Hrabovka
Podbrezová
O pražcích a tak
Zarážedlo
Samočinná spřáhla
Kontejnery
RoadRailer
Shay
Americké dráhy
Lokomotivy USA
Vozy USA
Superliner
Bez dráhy

Historie vzniku

 

 

Home ] Vozidla ČSD ] Pao ] Třebovice ] Hrabovka ] Podbrezová ] O pražcích a tak ] Zarážedlo ] Samočinná spřáhla ] Kontejnery ] RoadRailer ] [ Shay ] Americké dráhy ] Lokomotivy USA ] Vozy USA ] Superliner ] Bez dráhy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.