trať u Třebovic

 

 

Stoupání od Třebovic (k tunelu i mimo tunel)


Budova původního třebovického nádraží spolu se strážním domkem. Tato kolej vedla ke starému tunelu. Foto Aleš Filip, 27.3.2005.


Pohled na trať od zhlaví. Vlevo odbočuje trasa nové dvoukolejné trati, vpravo trať do Chornice a souběžně s ní v té době ještě používaná traťová kolej vedoucí do Rudoltic mimo tunel. Foto Aleš Filip, 27.3.2005.

Ještě více fotografií

Těleso nové dvoukolejné trati, pohled od Třebovic.

2.6.2005

Petr Litomyský

Stroj 163.030 zdolává stoupání od Třebovic s postrkem 130.002.

15.4.2005

Aleš Filip

Od Třebovic stoupá s nákladním vlakem lokomotiva 182.156.

15.4.2005

Aleš Filip

nahoru
trať u Třebovic
starý tunel
nový tunel
viadukt
trať u Rudoltic

 

 

Home ] [ trať u Třebovic ] starý tunel ] nový tunel ] viadukt ] trať u Rudoltic ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.