trať u Rudoltic

 

 

Stoupání od Rudoltic


Úprava tělesa pro 2. kolej. V tomto úseku vedly trasy k tunelu a mimo tunel souběžně, ale v různé výšce. Foto Petr Litomyský, 2.6.2005.


Nový dvoukolejný úsek v blízkosti sedla. Zde bude zřízena pevná jízdní dráha. Foto Petr Litomyský, 2.6.2005.


Těžba zeminy v místech přechodu trasy od Rudoltic okolo opěrné zdi přecházející do zářezu. Foto Aleš Filip, 27.3.2005.

Ještě více fotografií

Při úklidových pracích v okolí staveniště pomáhá i mnohdy téměř historická technika.

27.3.2005

Aleš Filip

Od Třebovic stoupá s nákladním vlakem lokomotiva 182.156.

15.4.2005

Aleš Filip

Práce na tělese 2. koleje v místech, kde se trati k tunelu a mimo tunel rozplétaly.

2.6.2005

Petr Litomyský

Zde se již počátkem června mohlo pracovat na tělese pro obě koleje.

2.6.2005

Petr Litomyský

Nový mostek.

2.6.2005

Petr Litomyský

Starý silniční nadjezd nevyhovuje novému vedení šířkou (je pro jednu kolej), ani výškou, zatím ale ještě stojí.

2.6.2005

Petr Litomyský

V blízkosti prvního křížení jednokolejek vedoucích k sedlu je nová trať vedena zhruba ve stopě původní přeložky mimo tunel (v tomto úseku později opuštěné). Těleso původní trati k tunelu je v popředí a trať mimo tunel je v místě, odkud se díváme.

2.6.2005

Petr Litomyský

Na nově přeloženém úseku bude zřízena pevná jízdní dráha.

2.6.2005

Petr Litomyský

Práce na pevné jízdní dráze.

2.6.2005

Petr Litomyský

nahoru
trať u Třebovic
starý tunel
nový tunel
viadukt
trať u Rudoltic

 

 

Home ] trať u Třebovic ] starý tunel ] nový tunel ] viadukt ] [ trať u Rudoltic ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.