starý tunel

 

 

Starý třebovický tunel


182.072 vyjíždí z portálu tunelu na třebovické straně. Opěrná zeď vlevo byla pro špatný stav snesena a místo
rozšířeno pro pozdější nájezd nákladních automobilů. Foto Aleš Filip.


Detail třebovického portálu. Foto Aleš Filip, 27.3.2005.


Rudoltický portál - léta běžný pohled, který se již stal minulostí. Foto Aleš Filip.


Pohled z portálu starého tunelu směrem k Třebovicím, napravo budova původního třebovického nádraží. Foto Aleš Filip, 27.3.2005.

Ještě více fotografií

182.160 u třebovického portálu.

 

Aleš Filip

Táhlý oblouk trasy vedoucí do tunelu se vyhýbal původnímu vedení trati okolo budovy stojící vlevo. Pohled od Třebovic.

27.3.2005

Aleš Filip

Rudoltický portál ještě v provozu.

22.3.2005

Aleš Filip

Pohled z tunelu k Třebovicím - zbývaly poslední dny provozu.

 

Aleš Filip

Opuštěnou trasu do tunelu zavážejí ve směru od Třebovic nákladní automobily zeminou.

15.4.2005

Aleš Filip

Pohled na trasu k Třebovicím mizící pod vrstvou zeminy.

15.4.2005

Aleš Filip

Opuštěné těleso trati od tunelu směrem k Rudolticím.

15.4.2005

Aleš Filip

Jeden z posledních pohledů do nitra tunelu už přepaženého příčkou. (Po snesení kolejového svršku bylo do tunelu zabudováno nové potrubí pro odvodnění.)

15.4.2005

Aleš Filip

Pohled z tunelu (již bez kolejí) směrem k mostu.

15.4.2005

Aleš Filip

Na zanikající tunel se chodili dívat mnozí zvědavci.

15.4.2005

Aleš Filip

V polovině dubna už tunel navštěvovaly jen stavební stroje a probíhalo jeho zaplňování směsí cementu a popílku.

15.4.2005

Aleš Filip

nahoru
trať u Třebovic
starý tunel
nový tunel
viadukt
trať u Rudoltic

 

 

Home ] trať u Třebovic ] [ starý tunel ] nový tunel ] viadukt ] trať u Rudoltic ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.