viadukt

 

 

Viadukt u třebovického tunelu


771.123 na viaduktu. Některé vlaky jedoucí třebovickým sedlem dostávaly postrky. Foto Aleš Filip, 15.4.2005.


Silueta kamenného mostu se spodní trasou trati od tunelu v posledních týdnech provozu po obou kolejích. Foto Aleš Filip, 27.3.2005.

Ještě více fotografií

Silueta mostu nad táhlým obloukem trati se už stala minulostí.

 

Aleš Filip

182.052 projíždí pod mostem.

22.3.2005

Aleš Filip

Opuštěná trasa pod mostem vypadá po letech provozu nezvykle.

15.4.2005

Aleš Filip

nahoru
trať u Třebovic
starý tunel
nový tunel
viadukt
trať u Rudoltic

 

 

Home ] trať u Třebovic ] starý tunel ] nový tunel ] [ viadukt ] trať u Rudoltic ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.