Spací vozy

 

 

Severoamerické spací vozy

úvodem

U nás třídíme vozy na lehátkové a lůžkové (případně ještě salonní) a vhodný společný název pro všechny spací vozy ani není moc potřeba (a zavádějící termín "ubytovací vůz" opravdu nehodlám používat). Vozy v Evropě mají řadové označení a z něj je jednoznačně vidět, kam patří - i kdyby to při pohledu na vnitřní uspořádání vypadalo sebesporněji. V Americe ovšem s evropským přístupem nevystačíme a tak není zbytí, musíme si pojem spací vůz zavést.

Hlavní odlišností amerických vozů je větší variabilita vnitřního uspořádání vozů i jednotlivých oddílů. Například: zatímco u nás mají prakticky všechny lehátkové i lůžkové vozy postranní chodbičku, v Americe jsou běžné i vozy s chodbičkou středovou. Větší je i počet základních typů uspořádání lůžkových oddílů.

Pro základní orientaci je v první řadě potřeba seznámit se právě se základními kategoriemi oddílů. Názvy oddílů jsem se pokusil přeložit, ale ponechávám je zde i v originále, protože překládat pětistupňovou řadu oddílů do jazyka, který je naučený na dvoustupňovou je problematické (dříve jsem o této zavedené klasifikaci oddílů nevěděl a tak jsem ve starších příspěvcích občas tyto termíny přeložil chybně a tak jsem do textu spíše vnesl nepřesnosti, než bych zlepšil srozumitelnost).

drawing room - (?)

Nejprostornější typ oddílu, ve kterém se mohou současně ubytovat až tři lidé. Jsou v něm dvě lůžka dole a jedno (sklápěcí nebo spouštěcí) nahoře. Ve dne se dolní lůžka přeměňují na sedáky.

compartment - kupé

Oddíl pro dva, s jedním lůžkem dole a jedním nahoře. Dolní lůžko se ve dne přeměňuje na sedačky, ale i v noci, kdy jsou lůžka sklopená, je k dispozici ještě alespoň jedno volné sedadlo.

double bedroom - dvoulůžkový oddíl

Oddíl podobný jako compartment, ale menší a bez nočního sedadla.

roomette - jednolůžkový oddíl

Roomette je oddíl pro jednoho cestujícího. Postel se sklápí na stěnu a ve dne je místo ní jedno sedadlo. Právě tyto oddíly bývají uspořádány po obou stranách středové uličky (která je tudíž bez oken).

section

Při tomto uspořádání jsou lehátka nahoře i dole a od společného prostoru (chodbičky) jsou oddělena jen závěsem.

značení spacích vozů

Řadové označování vozy nemají a typové označení je málo známé a pravděpodobně i nepřehledné. Obvykle se tedy k rozlišení vozu použije označení sestávající z charakteristiky konstrukce vozu (lehký - těžký - s vlnitými nebo hladkými bočnicemi atd.), případně ještě doplněné o jméno výrobce (např. Pullman) a z čísel udávajících počty jednotlivých typů oddílů v příslušném voze (většina vozů měla oddíly několika kategorií). Počty jsou uváděny od nižších kategorií k vyšším, ale nuly se nepíšou, takže význam číslic je potřeba trochu hádat. Tak například:

4-4-2    4 x double bedroom, 4 x compartment, 2x drawing room

10-6    10 x roomette, 6 x double bedroom (vůz je typicky uspořádaný tak, že v jedné polovině jsou oddíly roomette a středová chodbička a ve druhé polovině oddíly double bedroom a postranní chodbička)

6-6-4    6 x section, 6 x roomette, 4 x double bedroom

Uvedené příklady jsou současně seznamem nejběžněji se vyskytujících uspořádání spacích vozů (ještě je hodně častý typ 10-5).

Další možné upřesnění popisu vozu je podle dráhy, která ho provozovala, anebo podle vlaku, na který byl nasazen. Nejznámější vlaky byly výkladní skříní železničních společností, byly tvořeny ucelenými soupravami vozů zvlášť pro ten účel vyrobených a na jejichž vzhledu se podíleli výtvarníci.

modely spacích vozů ve velikosti N

Zatímco nákladní vozy nabízejí téměř všichni severoameričtí výrobci modelové železnice, osobní vozy najdeme jen u několika z nich. Modely spacích vozů najdeme ve větším počtu pouze v sortimentu těch firem, které se na osobní vozy specializují. Nejvíce se jich vyrábí pod značkou Centralia Car Shops (CCS) a Kato. Vozy CCS se prodávají jednotlivě a to buďto v podobě stavebnic, nebo jako hotové (hotové vozy distribuuje Intermountain). Osobní vozy Kato se většinou prodávají v sadách obsahujících ucelené soupravy (celé modelové sestavy slavných rychlíků, nebo několik vozů jedné dráhy tvořících typickou soupravu nebo její část) a spací vozy jsou tedy v sadách smíchány s ostatními osobními vozy a nelze je koupit jednotlivě.

Sady osobních vozů obsahující mimo jiné i spací vozy nabízel dříve také Rivarossi a nějaké by se asi našly ještě u dalších výrobců. V roce 2008 ohlásila uvedení prvních vozů pro velikost N značka Rapido, již vyrábějící špičkové osobní vozy ve velikosti H0.

modely spacích vozů ve velikosti Z

Ve velikosti Z byly osobní vozy (včetně spacích) dlouho dostupné jen v sadách od Märklina. Později se objevily malosériové vozy AZL a nejnověji na počátku roku 2009 přibyly také vozy Micro-Trains.

nahoru
Chlaďáky
Cisterny
Spací vozy

 

 

Home ] Chlaďáky ] Cisterny ] [ Spací vozy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.