H0e

 

 

Úzkorozchodky rozchodu kolem 3/4 metru v měřítku 1:87

Nejrozšířenější měřítko železničního modelářství ve spojení s u nás nejznámějšími úzkorozchodkami (s rozchodem 760 nebo 750 mm) je předpokladem pro dostatečnou oblibu modelové velikosti H0e (rozchod kolejí 9 mm). Na našich stránkách je již zmínka o modelech Filipa Kaňky a zde je pár obrázků ukazujících možnost využití spřáhel Magne-Matic v této velikosti. Zájemcům o H0e mohu nabídnout také kolejivo Peco.

použití spřáhel Magne-Matic v H0e

Spřáhla Magne-Matic jsou pro modelování úzkorozchodek výbornou volbou, protože i skutečné úzkorozchodky používají(ly) centrální spřáhla. Některá úzkorozchodná spřáhla se navíc velmi dobře podobají předloze spřáhel Magne-Matic. V některých jiných případech (bosenské spřáhlo) lze snad najít spřáhlo vzhledově věrohodnější, ale sotva které spřáhlo nabídne tak vynikající funkci jako Magne-Matic. Stránka vysvětlující funkci spřáhel Magne-Matic ukazuje činnost spřáhel právě na fotografiích z jejich použití v H0e.

Ve velikosti H0e se používá spřáhlo pro rozchod 9 mm (primárně určené pro velikost N). Naši modeláři si pouze upravili výšku spřáhla, aby odpovídala poloze již zmíněného spřáhla bosenského. Na ČSD jsou bosenská spřáhla ve výšce 550mm, v měřítku 1 : 87 je to 6.5 mm (po zaokrouhlení na půl milimetru). Je to o 1 mm výše než je předepsáno pro velikost N, správnou výšku rozpojovacího trnu nad TK lze nastavit bez potíží (trnem lze ve spřáhlech pro rozchod 9 mm posunovat a měnit tak jeho výšku).


Při hledání nejvhodnějšího spřáhla ze sortimentu Micro-Trains je asi nejlepší volbou ta nejjednodušší a nejlevnější - spřáhla MTL 1015 (nejvýhodněji je získáte v balení MTL 1015-10), nebo MTL 1016, to pokud potřebujete delší spřáhlo (nejvýhodněji ze sady MTL 1015/1016). Spřáhla se dodávají také v hnědé barvě.

měrka

Budete-li vybavovat spřáhly Magne-Matic více vozidel, oceníte při práci měrku pro výšku spřáhel. Pokud přijmete výšku spřáhla odvozenou od výšky bosenských spřáhel, nemůžete použít tovární měrku určenou pro velikost N. Můžete si však postavit měrku vlastní, podobnou té, kterou vidíte na následujícím obrázku. Práci na takovéto plastové měrce urychlí použití polotovarů Evergreen.

 Fotografie (a některé další podklady) pro tuto stránku poskytl Vladimír Vacek (2002).

 

nahoru
Stará titulní
Kadee
Intermountain
Life-Like
Korkové lože
M-M u nás
H0n3
H0e
ŽZO
Mokrá n. Soupr.
Chessie
Jeseníky
Jeseníky 2
Rocky Mountains
S 699.001
740.122
Ceník Ameriky

Peco

 

 

Home ] Stará titulní ] Kadee ] Intermountain ] Life-Like ] Korkové lože ] M-M u nás ] H0n3 ] [ H0e ] ŽZO ] Mokrá n. Soupr. ] Chessie ] Jeseníky ] Jeseníky 2 ] Rocky Mountains ] S 699.001 ] 740.122 ] Ceník Ameriky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.