g
AC-12

 

 

Parní lokomotiva řady AC-12 Southern Pacific - Cab Forward


Vůz dráhy Denver & Rio Grande Western.

model Intermountain v měřítku 1 : 87

O zavřených vozech PS-1 více píšeme v souvislosti s modely Kadee, ale zatímco Kadee vyrábí vozy čtyřicetistopé a padesátistopé, zde si představíme model vozu šedesátistopého. Tyto dlouhé vozy nedosáhly až tak masového rozšíření jako jejich kratší bratříčci, rozhodně ale nejsou nějakým netypickým zjevem. I když to zdaleka nejsou největší nákladní vozy, jsou rozhodně nadprůměrné a svým mohutným zjevem působí v soupravě impozantně.

Skutečný vůz je jednoduchá plechová bedna a tak ani na modelu Intermountain není vcelku nic, co by mohlo ohromit modeláře hledajícího mimořádné fajnovosti. Je ale pěkně provedený, má otevírací dveře, naznačené podlahové fošny uvnitř vozu, na koncích vozu dolepované žebříky atd. Za zmínku stojí detailní spodek vozu s brzdovou výstrojí (brzdové potrubí můžete sledovat bez přerušení od hadice na jednom konci vozu k hadici na druhém konci). Vůz má spřáhla Kadee.


Další pohled na tentýž vůz.


Čelo vozu na konci s ruční brzdou.


Vůz má otevírací dveře. Podlaha uvnitř má naznačena prkna.


Pohled zespodu ukazuje pěkně provedenou brzdovou výstroj a modelové ztvárnění zavěšení spřáhla na páteřovém nosníku.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti H0.

nahoru
AC-12
Zavřený PS-1 60´
Chladící SF
Plošinový
Výsypný ACF 130m³
Výsypný 135m³
Kotlový 38 m³
Výsypný 33

 

 

Home ] [ AC-12 ] Zavřený PS-1 60´ ] Chladící SF ] Plošinový ] Výsypný ACF 130m³ ] Výsypný 135m³ ] Kotlový 38 m³ ] Výsypný 33 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.